Výcvikový den spádové oblasti č. 2 “Jizerské hory a okolí”