IV. ročník soutěže barvářů o Moravský pohár

tvrtý ročník soutěže barvářů o Moravský pohár, se zadáním titulu CACT a res.CACT, se uskutečnil 28. až 29.10. v podzimních, dozlatova oděných Chřibech, v malé vesnici Stupava a to i s mezinárodní účastí. Organizační zajištění soutěže bylo pod patronací OMS Uherské Hradiště, ve spolupráci s  ČMKCHB a MS Stupava. Ráno, dle propozic, proběhla porada rozhodčích, prohlídka barvářů veterinářem, zahájení soutěže spojené s tradičním losování soutěžících a jejich zařazením do skupin. Následoval odjezd na chatu MS ,,Geržlovka“, v jejíž blízkosti byly našlapány i první stopy, čímž celá soutěž začala.

Díky obětavosti členů klubu, MS Stupava, LS LČR Buchlovice a Signum Hustopeče, kteří poskytli své honitby, bylo vše připraveno do nejmenších podrobností, od ubytování na Hipocentru v Koryčanech, až po bohaté občerstvení přímo na místě zkoušek u myslivecké chaty ,,Geržlovka“.

Ideální povětrnostní podmínky, bez deště, velkého větru, v poměrně teplém počasí okolo 12-ti stupňů, dávali tušit, že i našlapané stopy, jejichž stáří bylo kolem 20-ti a více hodin, nebudou pro barváře překážkou. Jak se později ukázalo, ne stáří stop, ale enormní výskyt jelení a černé zvěře, která překřižovala již našlapané stopní dráhy, byla příčinou, že právě u disciplíny ,,Dosled na řemeni nebo na volno“, došlo k největšímu protřídění účastníků soutěže. Jenom pro dokreslení obtížnosti soutěže v této disciplíně chci uvést, že právě vítězný pes BB Jäger z Lubochnianskej doliny pod vedením Norberta Pelce, si vylosoval stopu, kterou těsně po ukončení položení této stopy, překřížila tlupa asi třiceti divočáků. Vyjádření Ing. Havlíčka, který byl u šlapání této stopy, bylo věštecké: ,,No, jsem zvědavý, jestli tuto stopu, některý barvář udělá, a když ano, tak bude vítěz…“; a jak se později ukázalo, tak BB Jäger se vítězem stal. Jeho vůdci na začátku práce však jistě do zpěvu nebylo. Po vyhledání nástřelu na začátku stopní dráhy během 30 s bylo projití úzkého koridoru s kališti mezi dvěma houštinami velmi obtížné. Pes se několikráte sám opravil a po vyhledání prvního znaku nenechal na zbytku 1.380 metrů dlouhé stopní dráhy již nikoho na pochybách, že si jde při najití všech třech znaků pro celkové vítězství v soutěži. Také na druhé v celkovém pořadí, vůdkyni Joaně Wiśniewské z Polska bylo po dosledu vidět, jak je ráda, že ji její svěřenkyně úspěšně dovedla po 1.410 metrech ke kusu. S vyhledáním nástřelu neměla fenka nejmenší problém. Po asi 300 metrech dosledu, po proražení husté smrčiny, vyšla ve stopní dráze na louku, která byla do rána dokonale přeryta divočáky. Zde nastaly vůdkyni krušné chvíle, ale s velkou chutí pracující fenka BB si nakonec poradila bez opravy přítomných rozhodčích, byť se ztrátou jednoho stopního znaku. Joana zažila ještě jednu pernou chvíli a to v době, kdy v poslední třetině dlouhé stopy Assipattle našla třetí znak a byla přesvědčena, že umělá stopa tím skončila. Vůdkyni se i tuto situaci, na těžké 21 hodin staré stopě, vedoucí při hranici les-louka se zarostlými sady starých jabloní, podařilo zvládnout.

Sbor zkušených rozhodčích M.Pavlík, Ing.K.Plch, H.Hubík, F.Hauerland, P.Polách, A.Klement, J.Švarc a R.Vrba odvedli perfektní práci. Po každé dokončené disciplíně se výsledková tabule okamžitě plnila výslednými známkami, takže i ostatní účastníci soutěže mohli sledovat aktuální stav dvoudenního klání.

Druhý krátký podzimní den vstoupil do své druhé poloviny, když poslední soutěžní pes dorazil na chatu MS a mohlo se začít bilancovat. Rozhodčí doplnili rozhodcovské tabulky, průkazy původu a jiné náležitosti. Mezi tím se již připravila pocta ulovené zvěři, zapálil se tradiční oheň a za zvuku lesního rohu, se začalo s vyhlašováním výsledků. První místo se zadáním titulu CACT a tím i putovní Moravský pohár získal BB Jäger z Lubochnianskej doliny pod vedením Norberta Pelce, čímž mu gratulujeme. Další umístění je již v uveřejněné tabulce.

Čtvrtý roční regionální soutěže o Moravský pohár je za námi. Myslím si, že celá soutěž byla velmi úspěšná a že má být trvale zařazena do akcí ČMKCHB. Jen mě mrzí, že zde nebylo více domácích zástupců barvářů, kteří by vzhledem ke své chovnosti, ukázali i své přetrvávající kvality po úspěšném složení IHB.  

Jiří Skácil

vrchní rozhodčí