Kurz ” Jelenář – vůdce barváře” 2011

Ve dnech 19. – 22.10.2011 se uskutečnil  kurz „ Jelenář – vůdce barváře“.Na zámečku „Pádolí“ poblíž Deštného v Orlických horách,se sešlo téměř dvacet zájemců o chov a výcvik barváře.Pořadatelé , v čele s Alešem  Izákem,zajistili pro tento kurz nerušené prostředí zámečku Pádolí,včetně personálu a kuchyně,která  nabízela denně vynikající  jídla.Celý kurz probíhal v dobré atmosféře a bylo vidět,že posluchači  mají o problematiku vedení barváře opravdu zájem,což se projevovalo v diskuzi k jednotlivým tématům.Pořadatelé také zajistili dataprojektor s plátnem, a tak bylo možno zhlédnout výcvikové DVD  a večery zpestřit lovem na DVD z Kanady a obrázky , které pořídil Milan Pavlík s Honzou Školníkem v Kanadě při návštěvě u Petra Žídka, bývalého člena výboru klubu,který v osmdesátých letech s rodinou do Kanady emigroval.

Na závěr kurzu se konaly Pb,kterých se zúčastnili frekventanti  kurzu,měli tak možnost vidět práce barvářů a slyšet  hodnocení  od rozhodčích.Zkoušek se zúčastnilo 6 barvářů.1 BL,1 HB a 4 BB.Jak už se pomalu stává tradicí 3 psi nedošli ke kusu, čímž nesplnili limitní předmět a na zkouškách neuspěli,jeden pes získal I.c ,jeden II.c  a jeden III.c .Celý kurz byl vzorně připraven , na Pb  byl vybrán vhodný terén a počasí bylo příznivé.Organizátorům , všem sponzorům a personálu Pádolí  patří veliký dík a uznání.

Pavel Bejček