Předběžné zkoušky barvářů Mikulov 3.9.2011

Okresní myslivecký spolek Teplice ve spolupráci s ČMKCHB /oblast č.1/ a členové mysliveckého sdružení Vápenice uspořádali dne 3.9.2011.předběžné zkoušky barvářů,kterých se zúčastnilo 6 barvářů – 2 HB a 4 BB. Na zkouškách všichni obstáli a tak získali loveckou upotřebitelnost.

Jeden BB již na stopě dostal známku 2 , a tak skončil ve III.ceně. Další 2 BB a 1 HB získali II.cenu. Jeden měl  smůlu , protože se dostal do II.ceny při předmětu  vodění, kde dostal  známku 3 , a to při celkovém počtu bodů 211 při nejmenším zamrzí. Poslední dva, ještě nejmenovaní, jeden HB a  jeden  BB , získali I.cenu. Nejvíce bodů – 249 měl  HB Endy spod Dubia /jako jediný byl hodnocen známkou 3 za hlášení/, vůdce Jemelka Břetislav ml. a druhý  skončil s 224 body BB  Afree Voděradské bučiny , vůdce ing Jeřábek Josef.

Celá akce byla velice dobře připravena, terén byl vybrán s profesionálním citem a počasí bylo vynikající, což se pořadatelům také povedlo. Všem , kteří se na organizaci této zdařilé akce podíleli, patří veliký dík a ten si také zaslouží všichni sponzoři , bez kterých by se takováto akce ani nemohla uskutečnit.             

  Pavel Bejček