Předběžné zkoušky barvářů OMS Jičín 12. – 13.11.2011

Jedny z posledních Pb v tomto roce proběhly 12.a 13. 11 2011 . u OMSu Jičín na Vrchovině u pana Bajera.V sobotu 12.se zúčastnilo 5 barvářů ,z toho 2 uspěli ve III.ceně  a  v neděli  13. byli na nástupu 3 fenky bavoračky  1 uspěla ve III.ceně  a  2 neuspěly.Můj přípěvek je pouze informace o tom,že se zkoušky uskutečnily, neznám výsledky , tak je nemohu uvést.Po oba dny bylo jasné mrazivé počasí.V revíru se vyskytuje srnčí,mufloní a černá zvěř,stopy byly kladeny spárky z muflončete , což asi některým pejskům nevonělo.V průběhu zkoušek  bylo zajištěno občerstvení .Přeji všem , kterým se nepodařilo v letošním zkouškovém období uspět , ať se jim to podaří v roce 2012. 

Pavel Bejček