Školení rozhodčích z výkonu – Kolesa 2011

Dne 30.4.2011 se v dosti těsném prostředí penzionu Kolesa v obci Kolesa u Kladrub n.L konalo školení rozhodčích z výkonu pro barváře. Školení mělo za cíl zopakovat jednotlivé články zkušebního řádu, a to jak z všeobecné části, tak části odborné pro Pb, IHb a soutěže, a ujednotit výklad a posuzování jednotlivých předmětů. Celé školení proběhlo formou diskuse a výměnou názorů a vše bylo doplňováno návrhy na požadavky při případné změně zkušebních řádů v příštích letech. Poradce chovu a výcvikář upozornili přítomné rozhodčí na chyby při vyplňování tabulek a vyzvali k větší pozornosti a zodpovědnosti při této činnosti. Na závěr školení byli přezkoušeni 3 čekatelé na rozhodčí pro posuzování výkonu na barvářských zkouškách. V průběhu školení měl každý možnost na prezenční listině doplnit u svého jména změny v adrese /pokud k nim došlo/ , nebo doplnit tel. číslo apod. , aby se mohla zlepšit komunikace mezi rozhodčími a pořadateli zkoušek a soutěží. Dále se také zjistilo pomocí anketních lístků , že 4 kolegové rozhodčí již nemohou ze zdravotních důvodů tuto funkci zastávat. Všem rozhodčí a hlavně těm novým,přeji, aby měli při posuzování výkonu našich barvářů hodně trpělivosti a vždy spravedlivě rozhodovali.

Horidóóóóó !  

Pavel Bejček