Výcvikový den na Bouzovsku spádová oblast č. 5. – 17.9.2011

Dne 17.9. se konal na Bouzovsku výcvikový den barvářů spádové oblasti č.5. Akci připravili místní  členové  klubu barvářů ve spolupráci s dalšími příznivci. Po ranním přivítaní a občerstvení se vydalo sedm vůdců se svými barváři na 14 – 16 hod. stopy. Stopní dráhy byly našlapány v oblasti chovu jelena siky Japonského. Na konci každé stopy byl kus jelena siky. Přítomní vůdci si nejen ověřili připravenost svých barvářů na zkoušky, ale získali jistě i další cenné zkušenosti z práce na stopě. Celá akce se konala za příjemného počasí v krásném lesním porostu Drahanské vysočiny. Zakončení výcvikového dne proběhlo v útulném prostředí Myslivecké hospody v obci Hartinkov. Posezení s přáteli u dobrého jídla a pití se stalo poslední příjemnou povinností tohoto krásného dne.                                                                   

Za všechny obětavé pořadatele

Ivo Vymětal