Výcvikový den v oblasti č.2 – Jizerské hory a okolí

Výcvikový den v oblasti č.2 – Jizerské hory a okolí proběhl , tak ,jak bylo naplánováno , v sobotu 27.8.2011 v honitbě Fojtka na LS Jablonec. Sraz účastníků byl u loveckého zámečku  na Nové Louce, odkud se přejelo do honitby, kde byly připraveny stopy z předvečera ,tak, aby byly nejméně 12 hod staré. Po kratičkém  úvodu  při nástupu, který provedl pan ing. Václav Vacek (hlavní organizátor této akce)a přesunu všech  zúčastněných, nastoupil první z devíti  pejsků na stopu. Na výcvikový den se dostavilo 8 BB a 1 HB. Všichni měli možnost vyzkoušet si práci na stopě, vyhledávání, chování u kusu a oznamování , nebo hlášení. Jelikož šlo o nácvik, nebylo prováděno hodnocení známkou ,pouze bylo konstatováno jak jednotlivé předměty proběhly a co je třeba ještě zlepšovat a docvičovat. Před úplným závěrem bylo ještě společné odložení všech pejsků , které také dobře dopadlo, přesto, že většina byla odložena volně. Počasí celkem přálo, jen v úplném závěru se ochladilo a při přejezdu zpět na Novou Louku začalo mrholit ,ale to již všichni byli v lovecké jídelně na dobrém obědě, při kterém se ještě prohovořilo co se během dne nestihlo. Všem organizátorům této zdařilé akce patří ohromné poděkování !         

Pavel Bejček