6. samostatná klubová výstava barvářů – Kolesa 19.5.2012

V pořadí již 6.samostatná klubová výstava barvářů se uskutečnila  v Kolesách. Vrátila se tak, po odskoku do západních Čech, tak trošku do středu republiky, to aby se nikdo nemohl  vymlouvat, že to má daleko. V předvečer výstavy proběhlo přezkoušení čtyř čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu pro Pb, IHB a soutěže barvářů. Pod dohledem zkušební komise/ Milan Pavlík a Pavel Bejček/ všichni  čtyři  čekatelé uspěli . Večer pokračoval schůzí  výboru klubu s aktivisty. Diskuse probíhala o všem možném. Výbor byl  neúplný, pan F.Kasala  nemocen a ing Lebeda a Vodolán omluveni, zápis provedl p. Havlíček, který rozešle ostatním členům výboru a bude vyvěšen na web. stránky klubu.

Výstava byla zahájena slavnostním nástupem v sobotu ráno kolem deváté hodiny, troubením trubačů a proslovy funkcionářů. Na nástupu, před širokou barvářnickou veřejností,  byl  panu Milanu Pavlíkovi  předán  odznak  za zásluhy  v oblasti práce pro klub , propagaci barváře a dlouholetou činnost ve výboru klubu, tento odznak je v současnosti  nejvyšším vyznamenáním , jaké může klub udělit.

Po slavnostním zahájení  se všichni přesunuli do prostoru, kde ve třech kruzích začalo vlastní  posuzování . V kruzích mělo být posuzováno 22 HB a 58 BB. Byl jsem překvapen, jak malé kruhy pořadatel  připravil, přestože měl k dispozici ohromný prostor . V jednom případě musel rozhodčí  počet pejsků  rozdělit na polovic, a i tak měli v kruhu málo místa.Nakonec  vše dopadlo dobře. Rozhodčí  si  se vším poradili a všech cca 80 barvářů bylo posouzeno. Asi od poloviny dne probíhala bonitace , které se zúčastnila asi polovina posouzených barvářů na výstavě. Počasí bylo vynikající, atmosféra výborná  a tak nezbývá , něž se těšit na příští zdařilou barvářskou akci. Oficielní výsledky výstavy jistě pořadatel  zveřejní  na  oficielních webových stránkách klubu.

Pavel Bejček

Fotogalerie