Krušnohorské derby – 5. ročník 5.5. – 6.5.2012

Celostátní soutěž barvářů „KRUŠNOHORSKE DERBY“ – 5 ročník se tentokrát přenesl z Krušných hor

do NP České Švýcarsko . Soutěž byla zahájena 5.5.2012 v obci Doubice a na nástupu bylo připraveno sedm barvářů – 4 HB a 3 BB.Po dvoudenním klání v honitbě NP na umělých stopách ,šoulačce  s odlo-žením ,oznamování a nebo hlášení,chování u kusu a chutí do práce , předvedli lepší připravenost HB.

Při závěrečném nástupu 6.5.2012, chyběl  BB  Afrre Voděradské bučiny  – vůdce ing Josef Jeřábek /odstoupil pro nemoc/

Závěrečné hodnocení vyznělo jasně pro HB – obsadili první tři místa .

1 místo HB Adar z Borečského lesa           384 bodů  II.c   vůdce   Milan Kubiš

2 místo HB Endy z Pod dubia                      335 bodů II.c   vůdce Břetislav Jemelka ml.

3 místo HB Calma z Prokopské hájenky   280 bodů II.c   vůdce Václav Penc

Další pořadí najdete na tabulce výsledků.Celková úroveň soutěže byla dobrá,organizátoři  vybrali pro práce velice vhodné terény a počasí pejskům i vůdcům přálo.Bylo zajištěno občerstvení přímo uprostřed prací a pro zpestření bylo možno všem zájemcům vyzkoušet  si práci na trenažeru. Sobotní večer byl vyplněn přednáškou o NP České Švýcarsko a o telemetrii zvěře na území NP , zbytek večera  byl  věnován přátelskému posezení a k dobré náladě hrála a zpívala skupina  Luboše Tipmanna .

Všem , kteří se zasloužili o organizaci této akce patří poděkování !

Horidooooo!!  

Pavel Bejček