7. samostatná klubová výstava barvářů

Zhodnocení akce z pohledu zúčastněných z oblasti č.1

Pomalu ale jistě se stáváme profesionálními přispivateli, ale na druhou stranu tento článek píšeme jednak společně a jednak velmi rádi a nejsem jediní, kdo se s tímto názorem nejen ztotožňuje, ale vlastně jsme si ho dali „úkolem“. Chceme vyzdvihnout tři pozitivní momenty, které nás na celé akci zaujaly. První bylo věcné jednání mezi aktivisty, zúčastněnými členy klubu a výborem klubu. Názory mohou být různé, ale jak se do toho vloží „kultura stolování“ je to zcela o něčem jiném, než bylo v poslední době zvykem při podobných jednáních. K tomu opravdu není co dodat, jenom kvitovat s povděkem.
Druhým momentem bylo ocenění našich dlouholetých kolegů z klubu odznakem za zásluhy. Za svou dosavadní činnost v klubu a především přínos, který svými osobnostmi, chovem barvářů, činností rozhodčích, aktivitami pořadatelů, výcvikem, rádců těm méně zkušeným atd.  si toto ocenění zcela určitě zaslouží. Proto si myslíme, že jak vlastní ocenění, tak jeho rámec při slavnostním zahájení bylo odpovídající významu. Některé nejen že známe osobně, ale právě dlouhá léta a proto to byl ze strany výboru nápad na úrovni.
V poslední době je mnohem častěji slyšet, že ten nebo onen již není co bývalo a že by měl! Tak si na to vzpomeňte, až dojde na Vás s krátkou a sobeckou pamětí a věk, nemoci, osobní starosti a podobné životní problémy Vás doženou a někdo Vám podobný Vám vmete do tváře, že?  Tento dovětek jsme si nemohli v této souvislosti odpustit. A nyní třetí pozitivní moment. Usadili jsme se u kruhu HB, kde posuzoval jako rozhodčí Ing. Ľudovít Pitoňák. Nejen, že byl velmi dobrým společníkem při večerní zábavě po poradě, ale především jsme velmi ocenili jeho posuzování v kruhu. Věcné, kvalifikované a s přehledem profesionála. Po delší době jsme zase měli možnost vidět „posuzování s přívlastkem“. Nechceme hned zobecňovat,  jiný kruh jsme neviděli, ale pokud ostatní rozhodčí ze Slovenska předvedli podobný výkon, tak, nápad je pozvat padl na velmi úrodnou půdu a ten kdo ho dostal se nezmýlil. Pokud tedy odezva z kruhů BB je podobná, klidně to v příštím ročníku zopakujte.

Tak a co bychom pohaněli?  Sakra málem jsme zmokli !!!  Ale to opravdu jen málem.. 

Zdraví Vás návštěvníci výstavy z jedničky, za které to sepsal Josef Jeřábek