Výcvikový den na Bukovině 2013

V sobotu dne 17. srpna 2013 proběhl výcvikový den oblasti č. 7. Již po druhé se konal  v okolí loveckého srubu lesní správy Valeč karlovarské divize Vojenských lesů. Prvního pracovního setkání barvářů se aktivně zúčastnilo 11 psů a celé akce 34 účastníků.

Letošní akce byla o poznání větší. Práci na stopě si vyzkoušelo 17 barvářů. Akce se zúčastnila řada dalších vůdců a příznivců barvářů. Celkově se akce zúčastnilo 60 osob. Vzhledem k programu – plánovanému setkání s ředitelem karlovarské divize VLS ing. Suka – na Bukovinu přijeli i předseda klubu ing. Havlíček, místopředseda a poradce chovu Milan Pavlík a přijeli i další členové klubu ze vzdálenějších oblastí – např. kolegové Varvařovský, Macek, Školník, Varvařovská a řada dalších. Původně jsme plánovali připravit 12 stop, nakonec jich bylo připraveno 15 a ani to nestačilo. Dva účastníky jsme museli „odzkoušet“ jako „kontrolní psy“, to znamená, že pracovali na stopě, po které prošel již jeden barvář. Bylo zajímavé pozorovat práci mladého psa postupujícího po již prošlé stopě a porovnávat tuto práci s tím, co předváděl pes před ním. Ke kusu nakonec došlo 16 psů. Poslední zkoušený pes došel celkem bez zvláštních problémů až do místa vypuštění – a to šel jako „kontrolní pes“ – ale  odmítl ke kusu jít sám, ochoten byl jít pouze za doprovodu vůdce, takže známka z disciplíny „vyhledávání“ byla 0. Z předvedených psů by na zkouškách uspělo 11 psů a to jeden v  1. ceně, čtyři ve 2. ceně a šest ve 3. ceně. Tři psi absolvovali pouze disciplíny spojené s prací na stopě, protože jejich vůdcům pracovní povinnosti neumožnily pokračovat v „soutěži“. V absolvovaných disciplínách ale uspěli velmi dobře. Tři psi by neuspěli – již zmíněný pes pro nedojití ke kusu a dva pro odejití z místa po výstřelu v disciplíně „odložení“.

Akce využili, ostatně jako i minule, i majitele štěňat kvůli seznámení štěňat s atmosférou zkoušek a pochopitelně i kvůli seznámení se se zhaslou zvěří. Na akci jsme viděli i pětičlennou skupinu sedmihradských honičů a tří anglických ohařů – setrů.

Během této akce měl jeden z přítomných psů možnost absolvování individuálních zkoušek barvářů. Jako rozhodčí výkon psa posuzovali kol. Adam a Solar. Pes kus, který byl postřelený pozdě večer předchozího dne, našel, ale bohužel zkoušky nemohly být uznané, protože kus byl nalezen zhaslý po zhruba 350 m od nástřelu.

Po ukončení a vyhodnocení praktické části proběhla schůzka představitelů klubu s vedením karlovarské divize Vojenských lesů v Karlových Varech v čele s ředitelem ing. Sukem. Na schůzce byly dohodnuté podmínky zorganizování příštího ročníku celostátní soutěže barvářů na přirozených postřelech v roce 2014.

Ostatní účastníci akce se s chutí pustili do konzumace pečeného lončáka a ostatních specialit, které přinesli někteří účastníci. K dispozici bylo dostatek piva, limonády, čaje i kávy. Družná zábava pokračovala do pozdních večerních hodin.

Akci velmi dobře připravil se svou skupinou kolega Radek Hasenöhrl. Připravené stopní dráhy byly ve velmi obtížném terénu, velmi dlouhé a náročné. Stopy byly křížené spoustou stop živé zvěře.

Prostor loveckého srubu, kde akce probíhala, poskytoval velmi dobré podmínky jak pro ubytování účastníků, tak pro odpočinek a občerstvení jistě velmi početného počtu účastníků. Akce se zúčastnil poměrně slušný počet členů oblasti č. 7. Velmi potěšitelné ale je, že velká část aktivních účastníků, jakož i všech ostatních přítomných přijela i z jiných oblastí. Akce určitě splnila svůj účel a vůdcům psů odhalila, na které disciplíny ještě se musí svými svěřenci musí před absolvováním předběžných zkoušek zaměřit.

Co na závěr? Velké poděkování celému týmu organizátorů v čele s Radkem Hasenöhrlem a ředitelství karlovarské divize Vojenských lesů za poskytnutí skvělého zázemí a prostoru pro výcvik.

MUDr. Maślanka