20.ročník celostátní soutěže barvářů ,,O putovní cenu” – Vojenský újezd Hradiště, VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary

Ve dnech 23. až 26.10.2014 proběhl již 20. ročník naší nejvyšší klubové soutěže barvářů “O putovní cenu ČMKCHB”. Soutěž se běžela v ČR největší ucelené honitbě Hradiště v Doupovských horách s výměrou více jak 33 tis. ha. Honitba patří VLS s.p. ČR, divize Karlovy Vary. Hlavní centrum soutěže bylo na střelnici v Lučinách, které poskytlo dokonalé zázemí pro vůdce, rozhodčí i množství návštěvníků. Právě zaměstnanci VLS v čele s ředitelem Ing. M. Sukem a vedoucím LS Lučiny L. Novotným se postarali o perfektní organizační zabezpečení naší vrcholné soutěže. Všichni zúčastnění barváři měli možnost několikrát pracovat na přirozené stopě neúmyslně poraněné spárkaté zvěře. Ke cti našich barvářů bylo dosledováno všech 14 kusů postřelené zvěře, což bylo zdůrazněno při hlášení vedoucího LS řediteli VLS při závěrečném nádherném ceremoniálu neseném plně v duchu loveckých tradic. Celé soutěži vládla neskutečně přátelská atmosféra s nádhernými večery se vzájemnou diskuzí a zábavou velmi početné korony. Vítězná práce HB Endyho z Třítrubeckého polesí s vůdcem Vladislavem Varvařovským, dosled koloucha, byl proveden v Krušných Horách. Celkové výsledky soutěže jsou ve fotodokumentaci k soutěži. Myslím si, že velké poděkování mimo VLS patří i Radkovi a panu Maškovi. Všichni společně pak připravili soutěž, na kterou se jistě bude dlouho vzpomínat. Jsem přesvědčena že ten, kdo se této jedinečné soutěže v nádherném prostředí Doupova účastnil, tak rozhodně nelitoval.
Horridó !!!

Magdaléna Blechová