Proběhl výcvikový den oblasti č.6

Dne 5.4.2014 se uskutečnil, za velkého zájmu barvářníků, v honitbách mysliveckého sdružení Stupava, LČR a Smutný žleb, pod patronací oblasti č.6, výcvikový den barvářů. Tohoto výcvikového dne, protože zde byla i ohrádka s divočákem, se zúčastnili i vůdci brakýřů. Sraz vůdců byl v 8.00 u lovecké chaty Geršlovka nad obcí Stupava. Pro psy bylo připraveno celkem 23 stop různé obtížnosti, další zájemci již bohužel museli být odmítáni pro nedostatek vhodných blízkých prostorů. Stopy byly šlapané spárky z vysoké a od lože ke kusu byly v souladu s novým ZŘ pobarvené. Velký zájem vzbudila mezi vůdci ohrádka s kusem černé na vyzkoušení ostrosti a hlasitosti. Zde se projevila vrozená ostrost, temperament a i zkušenosti psů. Pro vyzkoušení štvaní a stavění mladých psů byl již tradičně v provozu trenažer s atrapou kusu dančí zvěře. Výcvikového dne se zúčastnilo celkem 28 vůdců se psy ( dokonce s mezinárodní účastí slovenských a německých kolegů) a celkem ji v průběhu navštívilo okolo sta návštěvníků, kteří v krásném prostředí buchlovských lesů, při dobrém jídle, dobře zásobeném bufetu a bohaté diskuzi hodnotili práci barvářů. Akce byla precizně připravená a za to patří velký dík všem organizátorům z MS Stupava, šlapačům stop, obsluze trenažeru, trubačům OMS UH, kuchařovi  a j. Odměnou organizátorům je spokojenost všech návštěvníků kterým se snad tato akce líbila. 

Horidoo!

Blechová Magdaléna