9. Samostatná klubová výstava barvářů konaná dne 30. 5. 2015

Lučiny, LS Dolní Lomnice

V letošním roce již po deváté v řadě pořádal náš klub samostatnou klubovou výstavu barvářů. Pro tento rok klub přijal nabídku VLS ČR, s. p. divize Karlovy Vary uspořádat tuto výstavu v areálu myslivecké střelnice na Lučinách, kde současně probíhala chovatelská přehlídka trofejí ulovených v roce 2014 v honitbě Hradiště.

Přípravě této význačné a prestižní klubové akce byla věnována ze strany výboru, členů našeho klubu i zaměstnanců vojenských lesů mimořádná důležitost a pozornost. Na místě samém byl celý areál znamenitě připraven. Výstavní kruhy byly kvalitně označeny, opatřeny deštníky pro rozhodčí i diváky proti nepříznivému počasí, s dostatečným prostorem pro posouzení zde předváděných barvářů.

Vzhledem k rekordnímu počtu přihlášených barvářů bylo nutné otevřít čtyři výstavní kruhy, kde se předpokládalo, se znalostí z minulých let, rozdělení bavorských barvářů do dvou kruhů, ve třetím kruhu pak posuzování všech výstavních tříd u hannoverských barvářů a čtvrtý kruh byl určený pro povinnou bonitaci barvářů před jejich případným uchovněním.

Rozdělení barvářů dle rozhodčích a kruhů bylo následovné:

Kruh č.1  posuzoval rozhodčí ze SR Ing. Ladislav Druska – feny BB, kat.číslo 37 – 63, Sa: 27

Kruh č.2  posuzoval slovenský rozhodčí MVDr.Tibor Želtvay – psi BB, k. č. 1 – 23,   Sa: 23

Kruh č.3  posuzoval slov. rozhodčí Ing.Ludovít Pitoňák, BB feny 24-36, HB 64-81,   Sa: 31

Kruh č.4  klubová bonitace: rozhodčí: M.Pavlík, dále L.Varvařovský, R. Hassenöhrl,   Sa: 37

U některých vystavovatelů byl u bonitace poplatek uhrazen složenkou při úhradě přihlášky na výstavu, takže nelze celkový příjem za bonitaci zde uvést a to i vzhledem k rozdílnému poplatku za bonitaci pro členy a nečleny klubu.

Udělené známky rozhodčím z posouzených barvářů:

Ing. Ladislav Druska                     MVDr. Tibor Želtvay                       Ing.Ludovít Pitoňák

19 x Výborná    83%                         8 x Výborná – 36%                           21 x Výborná – 70%

  4 x V.D.          17%                          6 x V.D.          28%                             5 x  V.D.          17%

  3 x nedostavil se                             8 x Dobrý        36%                             4 x Dobrý        13%

  1 x vyloučen z posuzování             1 x vyloučen z pos.                              1 x vyloučen z pos.

Udělené tituly dle pohlaví, tříd, jména psů a majitelů:

BB psi:

Třída mladých         FALKO z Rychlebu – CAJC, BOJ, majitel Marek Niko

Mezitřída                 AKIM Flora od Kravařského zámku – CAC, maj. Josef Smutný

Třída otevřená         ARON Lúčný vrch – CAC, maj. Josef Králík

Třída pracovní         HARDY Baškir dvor – CAC, BOB, KV, maj. Ing. Jiří Mostecký, CSc.

Třída vítězů             CAR spod Orlieho hniezda – CAC, maj. Pavel Sorta

BB feny:

Třída mladých        ISABELL Baškir dvor – CAJC, BOJ,  maj. Štěpán Horák

Mezitřída                DOLLY z Ivetkinho dvora – CAC, maj. Radek Hassenohrl

Třída otevřená        BETY z Dubového vrchu – CAC, maj. Josef Ženíšek

Třída pracovní        ERKA od Laka jezera – CAC,  maj. Vladimír Čeřovský

Třída vítězů            DONA z Valašska – CAC,  maj.Věra Havlovičová

HB psi:

Třída mladých        LEIF z Kobarča – CAJC, maj. Pavel Blažej

Třída otevřená        AKIM z Hodějic – CAC, BOB, KV, maj. Jaroslav Šeliga

HB feny:

Třída mladých       AXA z Hrachovecké salaše – CAJC, maj. Martin Jurák

Třída pracovní       NEFRI Minas Ithilien – CAC, maj. Stanislav Hýbner

Třída otevřená       FIBI z Javornické louky – CAC, maj. Michal Krupička

Třída veteránů        ATMA z Jelení louky – BOV, maj. Ing. Veronika Hubíková   

Za nejpěknějšího psa výstavy v závěrečném hodnocení určili slovenští kolegové HB AKIM z Hodějic.

Závěrem mého hodnocení této výstavy bych rád poděkoval všem organizátorům této úspěšné výstavy, zaměstnancům VLS za umožnění konání naší klubové výstavy, za perfektní zajištění pořadatelské služby, za zajištění bohaté a chutné nabídky stravy pro všechny účastníky výstavy, trubačům za pěkné fanfáry při zahajovacím projevu, všem sponzorům za poskytnutí ať již finanční, nebo materiální pomoci a také členům našeho klubu, kteří ve svém čase připravovali výstavní kruhy a vše potřebné pro zdárný průběh našeho velkého klubového kynologického svátku.

V neposlední řadě nechci zapomenout na naše přátele a velmi kvalifikované rozhodčí ze slovenského KCHF.  Také musím poděkovat oběma poradcům chovu, kolegům L. Varvařovskému a R. Hasenöhrlovi za vydatnou pomoc při bonitaci, jelikož moje poraněné koleno mě omezovalo v pohybu. Dík také patří vedoucím jednotlivých kruhů a zapisovatelkám, kde nejlépe vyplněné posudkové listy, včetně knihy rozhodčího s vyplněným katalogem, mi odevzdali manželé Řezáčovi, kteří se této funkce ujímají již na několikáté klubové výstavě a jejich práce je dokonalá.

Věřím, že 9. samostatná klubová výstava barvářů se všem líbila, že skvěle reprezentovala náš klub před početnou diváckou koronou a získala si svojí organizací i vysokou úrovní přízeň zájemců o obě plemena barvářů. Přeji všem krásné prožitky v současné lovecké sezoně s barváři a těším se na případné setkání při další takovéto zdařilé kynologické akci.

„Barvářům Zdar!“

Milan Pavlík, hlavní rozhodčí klubové výstavy