21. Celostátní soutěž barvářů Libavá, 19. – 22.10.2016

V roce 2016 je organizován již 21. ročník naší Celostátní soutěže barvářů u vojenských lesů ČR ve Vojenském újezdu Libavá. Krajina s unikátní přírodou a spojení barvář a vojenské lesy je zcela přirozené. Mnoho zaměstnanců VLS se navždy zapsalo do historie chovu a vedení barváře v Československu, později i v České republice. Vzhledem k tomu, že dřívější zkušenosti s pořádáním této soutěže u Vojenských lesů byly vždy na té nejvyšší úrovni a s maximální péčí a ochotou se strany vedení, rozhodl se výbor klubu vejít v přímý kontakt s ředitelem VLS ČR s .p., Divize Lipník nad Bečvou, panem ing. Jaroslavem Neradem, který s nebývalou ochotou a vstřícností na náš návrh přistoupil a tím byla hlavní část soutěže zabezpečena. V nadcházejícím období byla velká pozornost věnována přípravě a praktickému průběhu celé akce tak, aby bylo vytvořeno co nejlepší prostředí a podmínky jak pro soutěžící, tak pro ostatní účastníky této významné soutěže, což se jistě podařilo. Tato vrcholná soutěž, pořádaná jednou za dva roky, by měla prezentovat a ukázat schopnost barvářů a jejich psovodů pracovní výkonnost při provozování myslivecké praxe v dosledech poraněné zvěře a tím zabezpečit její ekonomické zužitkování dodáním na výřad. Termín soutěže byl určen na 19. až 22. 10. 2016 s místem ubytování v Potštátě, penzion ing. Františka Siladiho, kde již v předvečer konání byl sraz účastníků psovodů, rozhodčích a veřejnosti. Dále následovala činnost dle stanoveného programu celé soutěže pod vedením vrchního rozhodčího p. Jiřího Skácila a Ing. Libora Janáska. Následující den, v areálu Heřmánky, byla soutěž za vydatného, vytrvalého deštivého počasí slavnostně zahájena se veškerým zachováním mysliveckých tradic velice působivou slavnostní fanfárou a proslovem ředitele divize VLS ČR s. p. Lipník nad Bečvou panem ing. J. Neradem. Po tomto úvodu se ujal slova vrchní rozhodčí a seznámil účastníky s celým průběhem a organizací soutěže a s delegovanými rozhodčími. Potom následovalo losování připravených prací na dosledech pro první den soutěže. Veškerý průběh a organizace pod taktovkou Libora Janáska a jeho spolupracovníků byla závislá na nahlašovaných pracích dosledů z jednotlivých oblastí, které potom byly vrchním rozhodčím dány k losování jednotlivými vůdci barvářů a tito se v krátkém časovém odstupu vydali na splnění nejdůležitější disciplíny soutěže – dosledu poraněné spárkaté zvěře. Ostatní se připravovali na plnění dalších disciplín dle pokynů rozhodčích, kteří posuzovali zbylé práce dle zkušebního řádu.     
Do soutěže bylo přihlášeno 13 barvářů, vybráno členy výboru klubu bylo 7 barvářů z ČR, – 3 zahraniční – Polsko, Maďarsko, Slovensko.     
K výběru se nemíním vyjadřovat, protože již byla s některé barvářské základny nějaká nemístná kritika, toto budiž řešeno na místech vzniku.     
Do soutěže bylo vybráno 10 psovodů se svými barváři, předvedených bylo taktéž 10.     

HOVAD Zdeněk ČR ARO N z Rychlebu chov.BB-P- 18. 8.2011-5r.   los.č. 3     
HUBÍK Hubert – AZZY z Borečského lesa chov.HB-F- 3. 4.2009 – 7r.   los. č. 2     
KOLÁČEK František – CESSY z Půčikovho dvora chov.BB-F-26. 4.2010 – 6r.   los.č. 4     
HÝBNER Stanislav – NEFRIT Minas Ithilien chov.HB-P- 14. 5.2013 – 3r.   los.č. 10     
PAVELKA Marian – ARON z Pánskej pažite chov.BB-P- 1. 7.2013 – 3r.   los.č. 8     
ŠPELINA Josef – DÉMON od Laka jezera chov.BB-P – 1. 6.2010 – 6r.   los.č. 6     
VENUS Josef – LEX Jasanový hřeben chov.BB-P -25. 5.2011 – 5r.   los.č. 7     
ABUCEWICZ Waldemar PL.GREY ze Starej rzeky BB-P – 5. 6.2010 – 6r.   los.č. 1     
FRAŇO Robert SK. HUGO z Liptovských revúc BB-P -30. 6.2009 – 7r.   los.č. 9     
GARAI Gábor H. LIKA Shegyi Athos HB- P – 4. 4.2009 – 7r.   los.č. 5     
    
Na soutěž byli delegováni a posuzovali následující rozhodčí:     
    
Vrchní rozhodčí soutěže: Jiří SKÁCIL st.    
Rozhodčí:  Kraus M. – Tipmann L., Jeřábek J.- Jemelka B., Kopřiva P.- Jadrniček J., Vrba R.-Kouba J., Kabát M.- Strakoš M., Šefl J.- Polách P., Plaňanský K.- Bocianowski M.- PL., Alexa J.- Varga A. Maď., Havlíček Z.- Meliško J., SK., Macek J.-Školník J.

Psovodi vylosovaných prací se svými barváři se rychle organizují dle pokynů vrchního rozhodčího a určených pořadatelů do určených vozidel a odjíždějí do prostorů nástřelů k zahájení nejdůležitější a nejtěžší disciplíny – praktického dosledu. Vzhledem k tomu, že honitba VLS Libavá je známá svým vysokým zazvěřením, značným množstvím spárkaté zvěře a probíhá zde intenzivní poplatkový odstřel, bylo zabezpečeno dostatečné množství prací – dosledů. Každý barvář měl připravenou práci v různé podobě a toto ovlivňovalo výsledné hodnocení výkonu. Stopy nestejného stáří, délky, množství pohybu živé zvěře, konečně i počasí, hlavně první den soutěže, kterému předcházel vytrvalý celonoční a ranní déšť. Výkon barváře na tomto způsobu soutěže je ovlivněn mnoha činiteli, které nejsou srovnatelné a často neumožňují, aby barvář se svým vůdcem mohl předvést vrozené a získané kvality v pachové práci. Celkové hodnocení na výsledkové listině nám nejen dává přehled o konečném výsledku. Ozývají se kritické hlasy na celkovou úroveň a dosažené výsledky jako propadající atd. K těmto připomínkám doporučuji rozebrat a srovnat výsledky předcházejících akcí, důkladně bez emocí je analyzovat a potom si udělat osobní závěr. Možná, že to jsou také hlasy hledající jenom to negativní, ale kdo nic nedělá, ten nic nepokazí a konečně do hotové práce umí každý rýpnout, málokdo však podat pomocnou ruku. V jakémkoliv případě nechci ze své pozice obhajovat dosažené výsledky, ani je zdůvodňovat objektivními příčinami, ale stanovený úkol soutěže byl dle mne splněn. Soutěž proběhla dle našeho záměru a byla velmi kvalitně organizačně připravená. Mohu mít hodně výhrad k výkonu jednotlivců, barvářů, rozhodčích, ale skutečnost je taková. Do dalšího období rozeberme na patřičné úrovni předvedený výkon vůdců a barvářů, možné příčiny neúspěchů, dotkneme se jistě předcházející metodické přípravy výcviku a potom dělejme konkrétní závěr s opatřením, které je pak nutné důsledně dodržovat a naplňovat včetně kontroly. Chovní jedinci by bezesporu měli být výkvět barvářské kynologie a k jejich důkladnému prověření byl podřízen i jejich výběr na soutěž.    
Nyní následuje rozbor výkonu jednotlivých barvářů a jejich vůdců dle hodnocení posuzujících rozhodčích a zápisů v soudcovských tabulkách.     
    
1. Marian PAVELKA – ARON z Pánskej pažite – BB- P- I. c.     
Stopa – nástřel – barvář na první navedení zalehl do řemene a bez přerušení dosledoval k loži kus poraněné zvěře, následně vypuštěn na štvaní a stavění zvěře. Pěkná, rychlá a důsledná práce barváře – pevné stavění. Délka stopy 1.300 m, záleh, stáří stopy 6 hod štvaní 800 m, stavění 20 min.     
    
2. Gábor GARAJ – LIKA Shegyi Atos- HB- P -II.c. Maďarský psovod     
Stopa, jelen – nástřel – velmi dobrá práce s velkým zájmem na řemeni 1.500 m, dosledování kusu zvěře k loži, barvář vypuštěn na štvaní délka 2.350 m, stavění v řece Odře, následně kus dostřelen. Stáří stopy 16 hod. Šoulačka volně – známka 3 – snížila hodnocení do II. ceny.     
    
3. Waldemar ABUCEWICZ – GREJ ze Starej rzeky – BB-P – II. c.  Polský psovod     
Stopa – nástřel – velmi pěkná práce bez oprav – po zvednutí zvěře z lože, následuje štvaní a pevné stavění, kus dostřelen. Délka stopy 1.100 m, stáří stopy 6 hod, délka štvaní a doba stavění nebyla zaznamenána. Šoulačka volně – známka – 3- sníženo hodnocení v ceně.     
    
4. Josef VENUS – LEX Jasanový hřeben – BB-P.     
První práce – krátká stopa – 350 m na konci zhaslý kus.-nehodnoceno. Další práce jako kontrolní pes – stopa stáří 40 hod, délka 500m. Dosledován kus poraněné zvěře zhaslý. Disciplína vypuštění a přivolání – po vypuštění se barvář vzdálil a vrátil se k vůdci za 23 min, hodnocení zn. 0 nezařazen do ceny.     
    
5. František KOLÁČEK – CESSY z Púčikovho dvora – BB-F.   
Chybí údaj o stáří stopy – dosled – 2x 2000 m stopa – fena i při opakovaném navedení na stopu kus poraněné zvěře nedosledovala – kontrolní pes kus dosledoval a byl dodán na výřad. Při všech ostatních disciplínách pracovala fena s obrovským nasazením a zájmem. Při práci na umělé stopě výborná pracovní aktivita.     
I přes neúspěch na přirozené stopě rozhodčí po úvaze a zdůvodnění a společné diskuzi rozhodli o udělení známky 4 za disciplínu chuť do práce.     

6. Josef ŠPELINA – DÉMON od Laka jezera – BB-P.  
Stopa – nástřel barvář pracoval na stopě staré 22 hod, 8,5 km délky, stopa vypracována k loži, zvěř zvednuta pes vyslán na štvaní, stavění 2 min. barvář nezastavil dosledovaný kus, neustále se vracel ze vzdálenosti 30-50 m. Disciplina -chuť do práce -zn.3. z toho důvodu, že barvář nebyl schopen pevně stavět kus poraněné zvěře. Nebyl dostatečně důrazný-projevila se bázlivost, důsledek dřívějšího poranění od kontaktu se zvěří. Za velice dobrou práci na přirozené stopě by zasluhoval barvář hodnocení zn. 4, ale SŘ jasně stanoví – aby tato disciplína mohla být hodnocena musí být zvěř vždy dosledována.     
    
7. Stanislav HÝBNER – NEFRIT Minas Ithilien -HB-P.   
Stopa – sele,  nástřel i přes jasné znaky poranění na nástřelu nebyl schopen barvář stopu vypracovat – velmi silný déšť negativně působil na práci barváře – stáří stopy nad 12 hod pozn.- i na tuto skutečnost musí být barvář připravován.     
Oznamování – jako oznamovač – neprokázal barvář požadovanou disciplínu dle soutěžního řádu a nahlášení psovoda.     
    
8. Zdeněk HOVAD – EGON z Rychlebu – BB – P.
První vylosovaná práce stopa – stáří 12 hod. Navedení na začátek dobrá činnost barváře po 200 m nalezen zhaslý kus zvěře. Náhradní práce, druhá stopa stáří více jak 12 hod -začátek nevýrazný – stopa nebyla vypracována, barvář neměl požadovaný zájem, dle vyjádření psovoda neobvyklá negativní reakce při práci.     
Disciplína oznamování – slabý zájem o sledování umělé stopy několikrát oprava, po vypuštění na samostatnou práci barvář nedošel ke kusu položené zvěře.     
    
9. Robert FRAŇO – HUGO z Liptovských Revúc – BB – P.

První stopa stáří 12 hod – večerní postřel dle znaků povrchní poranění – nalezeno pár kapek barvy, dle rozhodnutí rozhodčích byl kus prohlášen jako nedohledatelný.     
Druhá práce – jako kontrolní pes, práce probíhala před ukončením soutěže celkem dobře, vzápětí však přerušena pro časovou tíseň. Jedna práce na dosledu černé zvěře byla vůdcem odmítnuta, kus byl náhradním psem dosledován.     
Disciplína odložení – barvář odešel z místa odložení k vůdci.     
Oznamování – jako oznamovač – barvář neprokázal požadovanou disciplínu dle zkušebního řádu a nahlášení psovoda.     
Chování u zastřelené zvěře – načínání.     
    
10. Hubert HUBÍK – AZZY z Borečského lesa – HB-F.  
Stopa – navedení na nástřel – fena barváře nedosledovala ani po dvou opravách a navedeních poraněný kus zvěře. Při obou opravách a navedeních prošla kolem kusu zvěře ve vzdálenosti asi 80 m. Kontrolní pes dosledoval postřelený kus.     
Disciplína odložení – barvář opustil místo odložení a vrátil se k vůdci.     
Oznamování – jako oznamovač – barvář neprokázal požadovanou disciplínu dle zkušebního řádu a nahlášení psovoda.     
Chování u kusu zastřelené zvěře – načínání.     

Celkové vyhodnocení jednotlivců mělo být prací vrchního rozhodčího za spolupráce všech ostatních rozhodčích. Nebudu rozebírat, proč se tak nestalo. Nelze také přijmout pouze negativní hodnocení, které například uvádí kolega J. Jeřábek a někteří jiní účastníci, že výsledek práce barvářů, delegovaných na soutěž, příliš nepřispěl k propagaci práce barváře. Kdo se pozorně podívá do výsledného hodnocení a objektivně hodnotí, zamyslí se, musí si všimnout, že převládá kladné hodnocení a výsledky. Jedna nízká známka vyřazuje barváře z hodnocení do ceny, ostatní mohou a jsou hodnoceny známkami i nejvyššími. Vyvozen a definován z této akce nemohl být, pro malý časový odstup, doposud žádný závěr, totéž platí k případné změně kritérií pro výběr soutěžních psů na další soutěže. Jakékoliv připomínky se musí řešit po komplexním rozboru soutěže, výcvikového roku, se znalostí věci a důslednou znalostí celkové problematiky.     
Vítězi celostátní soutěže barvářů, vůdci M. Pavelkovi, jednoznačně patří uznání barvářské veřejnosti a výkonnostně roste se svým barvářem – rok 2014 na PB nejlepší výkon, rok 2015 – IHB – výborná práce a výsledek v I. c., rok 2016 – vítěz Celostátní soutěže.
Je zcela jasné, že každý vůdce, který se kdy zúčastnil naší nejvyšší soutěže, je svojí účasti na tak prestižní akci motivován a jistě chtěl se svým barvářem docílit jen ty nejlepší výsledky a dokázat kvalitní a přesvědčivou práci. Ne vždy se to však podaří.    

Na závěr byla Celostátní soutěž barvářů ukončena slavnostním a jistě pro všechny přítomné krásným, důstojným způsobem, silně emotivním mysliveckým troubením, slavnostními fanfárami, udělením velmi hodnotných cen, které budou jistě dlouho připomínat 21. ročník naší soutěže a nezapomenutelné prostředí VÚ Libavá, včetně vynikajícího a ve všech směrech vstřícného přístupu pana ředitele VLS ČR s. p., divize Lipník nad Bečvou ing. J. Nerada a jeho zaměstnanců. Vřelý dík patří všem sponzorům a všem těm, kteří se podíleli na jakémkoliv úseku činnosti k dokonalému zvládnutí a organizování této velké, význačné akce tolik přínosné pro obě plemena barvářů a mysliveckou kynologii.     

Mojmír Kabát     
výcvikář klubu barvářů