PZB Arnoštov

V sobotu dne 10. září 2016 Okresní myslivecký spolek Prachatice ve spolupráci s VLS ČR s. p. divize Horní Planá a Českomoravským klubem chovatelů barvářů, oblast č. 15 pro Jižní Čechy, uspořádaly v okolí obce Křišťanov předběžné zkoušky barvářů. Jako vrchní rozhodčí byl delegován Ing. Jiří Mostecký CSc. a jako rozhodčí Ing. Julius Alexa z okresu Prachatice, Jaroslav Skála z okresu Pelhřimov, Ing. Karel Plch z Blanska a Miroslav Gora z Ostravy. Jako čekatel byl delegován Ing. Martin Keltner. Akce se zúčastnil a tuto i zahájil za VLS ČR s. p. divize Horní Planá ředitel Ing. Petr Král, za Okresní myslivecký spolek místopředseda JUDr. Jan Kandl a za ČMKCHB Ing. Jiří Mostecký CSc., který si již vše řídil, včetně zajištění kontroly zbrojních průkazů, zbraní a veterinární prohlídky. Na zahájení, na konci akce slavnostní lovecké fanfáry kvalitně předvedly místní trubači.

Ke zkouškám se přihlásilo celkem 12 psovodů se svými psy. Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že z 12 pejsků 2 obstáli v I. ceně a v ceně II. 5 pejsků a v ceně III. 3 pejsci, 2 vůdcové ze zkoušek odstoupili. Na prvém místě se umístil Ing. Jiří Strnad s bavorským barvářem pejskem Bady z Kameňácké Myslivny (viz. foto). Okresní myslivecký spolek věnoval 2 poháry a knihu s loveckým motivem a většina vůdců obdržela od sponzorů věcné ceny. Po celý den bylo ze strany LS Arnoštov zajištěno velmi kvalitní občerstvení a proto i jim za toto patří upřímné poděkování a toto poděkování patří i za propůjčení honitby ke zkouškám.

Tuto kynologickou akci lze hodnotit jako velmi úspěšnou. Přípravě vůdců a jejich svěřenců odpovídají i docílené výsledky.

Jednatel OMS Prachatice

JUDr. Jan Kandl

Zde fotogalerie