Zápis ze schůze oblasti č.1 a návrhy od členů oblasti