Zhodnocení PZB -OMS Plzeň (Dražeň)

V sobotu 3. 9. 2016 proběhly předběžné zkoušky barvářů v Dražni (MS Malenice), pořádané oblastním mysliveckým spolkem Plzeň ve spolupráci s oblastí č. 9 ČMKCHB. Zkoušek se zúčastnilo celkem 6 psů (5 BB a 1 HB), otevřena tedy byla jedna skupina pod dohledem pánů rozhodčích: Ing. Davida Baucha a Václava Procházky v čele s Mojmírem Kabátem. Samotný průběh zkoušek z pohledu připravenosti psů si netroufám hodnotit a tak pouze v krátkosti k výsledkům.

Vítězem zkoušek se stala fena bavorského barváře Axa z Pánskej Pažite s vůdcem Karlem Langem (fena v majetku Ing. Lenky Vopálka Melicharové), kteří zkoušky dokončili ve III. ceně. Druhá v pořadí pak skončila fena hanoverského barváře Elza z Prokopské hájenky s vůdcem Jiřím Pospíšilem, taktéž ve III. ceně. Zbylí účastníci bohužel neuspěli.

Počasí nám přálo – chvílemi až moc a tak myslím, že jsme si celý den perfektně užili, ostatně jak již bývá dobrým zvykem. Závěrem mi nezbývá než poděkovat organizátorům zkoušek, především Libušce Rauchové a Lukášovi Koukolíkovi, dále pak Tondovi Strakovi za krásnou skleněnou plaketu pro vítěze zkoušek.

Tak opět za rok přátelé… Barvářům zdar!

Romana Rajnyšová