Doubická stopa 2017

Oblast č. 1 uspořádala ve dnech 6. a 7.5. druhý ročník akce, které pracovně říkáme Srovnávačka. Pozváno bylo 10 vůdců se svými svěřenci. Nicméně letošní ročník byl bohužel poznamenán značným množstvím omluvených, ale i neomluvených a tak nakonec „soutěžilo“ jenom 6 psů. Jako vždy jsme také připravili určité zpestření – tentokrát v podobě lanovky. Snad se nápad s imitovaným štvaním a stavěním podařil. Výsledky byly tak trochu nahoru a dolu. Snad se nám ale vše podařilo organizačně dobře zvládnout. O zázemí a stravování pečovala osvědčená dvojice a na ostatních bylo zajistit terén.
Letošní relativně malá účast nás dost mrzí. Dá to dost práce vše zajistit a stojí to i nemalé prostředky, které takto pojatá akce potřebuje. Jediná odměna pro nás je, že pozvaní přijedou. Tak snad při dalším ročníku bude větší početní účast.
No a pár fotek na dokreslení a výsledková listina.
Zdraví oblast č. 1.