Předběžné zkoušky barvářů ‘O putovní pohár Jaromíra Ptáčka’, OMS Rychnov nad Kněžnou

V sobotu dne 7.10.2017 se konaly Předběžné zkoušky barvářů ‘O putovní pohár Jaromíra Ptáčka’. Na zkoušky byli delegováni hlavní rozhodčí Jan Školník, rozhodčí Jan Macek a Pavel Švanda a čekatel Pavel Bareš. Schůzka a porada rozhodčích se konala na hotelu Zdobnice. Následně se přejelo do honitby Kamenec, kde se za pomocí dalších dobrovolníků našlapaly stopy. Po celou dobu šlapání stop vydatně pršelo. Déšť ustal až nad ránem. Po sedmé hodině se už k hotelu sjížděli první účastníci a korona.  Po nástupu a nezbytných administrativních úkonech se přejelo do blízké honitby Kamenec.  Bez otálení se začalo s vypracováním stop dle vylosovaného pořadí. První stopa nás nemile překvapila, protože nasazená fenka nebyla schopna zaznamenat pach stopy.  Dalo se tušit, že stopa po týdnu dešťů a následně i po našlapaní nebude jednoduchá, ale toto nikdo nepředpokládal. K tomu ještě přes stopy přešla několikrát zvěř. To bude debakl… Další stopu si vylosoval Václav Mihulka s bavorským barvářem Artem ze Zahořanek, který odvedl o poznání lepší práci. Pes šel klidně a zkušený vůdce se se dvěma chybami na stopě dostal k vypuštění. Obávaná disciplína nečinila žádné potíže pes vyhledal kus a vrátil se oznámit vůdci svůj nález. Tato stopa nám dala naději, že by to nemuselo špatně dopadnout. Stopu číslo tři si vylosoval Pavel Bílek s fenou bavorského barváře Ura Lovska – Fanny. Tato fenka nám vyrazila dech. Po ověření nástřelu a nasazení fenky na stopu se událo něco neskutečného. Ta ji vzala a nízkým nosem se vydala v poklusu stopu vypracovat, od vůdce bylo slyšet jen: „Pomalu, pomalu…“ Bez sebemenšího zaváhání a vypracování celé stopy došlo na vypuštění. Fenka po vypuštění zmizela směrem ke kusu. Během několika sekund se vrátila od kusu, potvrdila, že dnešní den je pro ni i vůdce opravdu dobře načasován a je zúročen veškerý čas strávený při výcviku. Nádherná práce! Stopu číslo čtyři si vylosovala Ing. Romana Rajnyšová, která k nám zavítala z obrovské dálky. Fenka bavorského barváře Brita Betty z Vtáčnikov byla u nás na posledním výcvikovém dni a předvedla zde pěknou práci. Po nasazení na stopu ji fenka vzala a rozvážným krokem s nízkým nosem ji vypracovala s jedním sejitím. Vypuštění nedělalo fence žádné problémy a v limitu se dostala ke kusu. Bohužel zde se fence zalíbila kelka koloucha. Verdikt rozhodčích nepotěšil vůdkyni, která jej předpokládala. Po nezbytné úpravě kusu došlo na stopu číslo pět. Tu si vylosovala Mgr. Eva Kašparová s fenkou bavorského barváře Carin ze Skalního. Nervózní vůdkyně nasadila svoji mlaďounkou fenku na stopu. Fenka rozvážnou a klidnou prací s nízkým nosem vypracovala stopu místy zcela zaplavenou vodou. Ani vypuštění nedělalo fence problémy a ohlášeným způsobem oznamovala nalezení kusu. Opět nádherná práce! Poslední stopu si vylosoval Miroslav Ficenec s jediným zástupcem hannoverských barvářů.  Akim z Habráňských strání – urostlý, krásně žíhaný pes. Po nasazení na stopu ji s jedním zaváháním vypracoval. Ani jemu nedělalo vyhledání kusu problémy. To už byla stopa stará 20hodin. Vodění a odložení bylo už jen rutinou, ale přece žádný z vůdců nepokoušel štěstí a nechal svého psa na řemeni nebo s uvázáním. Po vyhodnocení došlo na slavnostní předání putovní ceny – broušeného poháru od prvního vítěze Zdeňka Černého nové majitelce Mgr. Evě Kašparové. Šťastná výherkyně si odvezla poukaz na odlov muflona od našeho štědrého sponzora – Správy lesů Kristiny Colloredo -Mansfeld (zařídil Josef Líbal).

Rád bych zde poděkoval za možnost pořádání zkoušek v honitbě Kamenec Ing. Turkovi. Dále veliké poděkování patří Aleši Izákovi, který se postaral o samotné kusy a občerstvení účastníků předběžných zkoušek. Fotodokumentaci z celého dne pořídil Jaroslav Petr. 

Barvářům zdar !
Pavel Bareš