Stupavské výcvikové dny barvářů 26.4. – 29.4.2017

Ve dnech 26.4.-28.4.2017 se v honitbách kolem Stupavy a hradu Buchlova konaly intenzivní výcvikové dny barvářů, které vyvrcholily sobotním společným výcvikovým dnem na Stupavě dne 29.4.2017. Na akci se sjeli vůdci se svými psy z různých koutů naší republiky. Výcvik probíhal pod vedením pana Mojmíra Kabáta. Celá akce byla poznamenaná velmi výraznými srážkami, což se však nijak výrazně neprojevilo na výkonu psů. Protože se ale jednalo o vícedenní akci, postupem času byla na psech patrná únava, neboť pracovali na stopách starých přes 20 hodin. Oč bylo počasí horší a vůdci promočenější, o to vřelejší byla atmosféra na celé akci. Vše se odehrávalo v přátelské pohodě a všichni zúčastnění budou na Stupavský kemp rádi vzpomínat.

Děkujeme všem, kteří celou akci připravili a všem, kteří svou prací přispěli k jejímu zdárnému průběhu.