Výcvikový den barvářů na chatě Hubert 27.5.2017

V sobotu dne 27.5.2017 se konal ve spádové oblasti č.6 v Týně nad Bečvou na chatě Hubert výcvikový den barvářů. Výcvikového dne se zůčastnily dvě skupiny barvářů a jedna skupina honičů. Pro odzkoušení chování u kusu byly k dispozici dva kusy daňčí zvěře pro barváře a jeden kus zvěře černé pro honiče. Každý vůdce zde se svým barvářem vypracoval stopu za doprovodu rozhodčího, bylo odzkoušeno chování u kusu, vodění i odložení.

Velký dík patří Jardovi Panákovi, který celou akci zorganizoval a nachystal.