Zápis 1/2017 ze schůze výboru ČMKCHB, konané dne 30. ledna 2017