Zápis z členské schůze ČMKCHB, konané dne 9.6.2017 v Potštátě