Zápis ze schůze členů oblasti č.3, která se konala dne 8.-9.4.2017 v Bříšťanech