Zápis ze schůze spádových oblastí č. 14 a 15 konané dne 27.4.2017