Zápis ze schůze výboru ČMKCHB č. 1/2017, která se konala dne 22. 3. 2017