Krušnohorské derby 2018

Ve dnech 5. – 6. 5. 2018 se jako již tradičně v obci Nová Ves v Horách uskutečnil 9. ročník regionální soutěže barvářů na umělé stopě „Krušnohorské derby“ s udělením titulu CACT a res. CACT. Pořadateli soutěže byli členové oblasti 9 Českomoravského klubu chovatelů barvářů, kterým s finančním zabezpečením akce kromě vlastního klubu vydatně pomohla i řada dalších sponzorů v čele s LČR, lesní správou Litvínov, OMS Louny, obcí Nová Ves v Horách a firmou Yoggies, českým výrobcem přírodního krmiva pro psy.
V sobotu ráno, tedy první den soutěže, se na slavnostním zahájení kromě rozhodčích a početné korony z 10 přihlášených účastníků a jednoho náhradníka nakonec sešlo celkem 7 vůdců se šesti bavorskými a jedním hanoverským barvářem, se kterým nastoupil osobně předseda Českomoravského klubu barvářů p. Norbert Pelc. Po slavnostním zahájení již nic nebránilo přejetí do honitby Brandov a plnění jednotlivých disciplín soutěže mohlo začít.
První den byly v plánu dosledy na řemeni nebo na volno na umělé, pobarvené, více než 1 km dlouhé a přes 18 hodin staré stopě se třemi znaky včetně vyhledání nástřelu. Práci soutěžním dvojicím ztěžoval náročný terén se spoustou polomů a močálů, suché a horké počasí a extrémní množství pylu. Dlouhou stopu úspěšně dokončili čtyři vůdci, dva se na stopě ztratili úplně a jeden stopu čestně vzdal, neboť nebyl plně spokojen s prací svého psa.
První den probíhaly také poslušnostní disciplíny, tedy šoulačka s odložením, kde byli všichni až na jednu dvojici (pes odešel po výstřelu z odložení) ohodnoceni známkou 4.
Druhý den soutěže byly naplánovány krátké stopy s vyhledáním kusu, tedy zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče. Tato disciplína pořadím řádně zamíchala, neboť nadpoloviční většina psů ztroskotala na vyhledání či neprokázala předem ohlášený způsob práce u kusu.
Po dokončení všech disciplín a sečtení výsledků byl s počtem 420 bodů, v I. ceně s udělením titulu CACT, vítězem vyhlášen a pohár obdržel bavorský barvář Alan Luková dolina s vůdcem Jiřím Jangotem, kteří patřili k favoritům již od prvního dne. Na pomyslné druhé příčce se umístila dvojice Jaroslav Obermajer s bavorským barvářem Hes Kladsko a třetími v pořadí byli vyhlášeni Vladimír Solar s bavorskou fenou Izabela Bílý den. Je nutné podotknout, že všechny tři zmíněné dvojice absolvovaly dosled ve velmi krátkém čase s nalezením všech tří znaků s tím, že nejrychleji – za pouhých 19 minut – stopu vypracoval bavorský barvář Hes Kladsko s vůdcem Jaroslavem Obermajerem, kterým byla za tento výkon udělena skleněná plaketa za nejlepší práci na stopě.
Při slavnostním vyhlášení výsledků opět v příjemném prostředí Nové Vsi v Horách mnozí skrývali dojetí. Celé soutěžní klání totiž proběhlo ve sportovním duchu a neobyčejně pohodové a přátelské atmosféře, umocněné společným večerním posezením při harmonice. Vůdci   odjížděli bohatší o zkušenost, ostatní o zážitek, ale všichni dohromady si víkend s námi v malebném prostředí Krušných hor očividně velmi užili!
Nám pořadatelům nezbývá než poděkovat všem, kteří se letošního ročníku Krušnohorského derby zúčastnili, i těm, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli, neboť všichni odvedli ve prospěch barvářů výbornou práci! Těšíme se, že Vás všechny budeme moci přivítat i na jeho jubilejním 10. ročníku.

Barvářům zdar!

Romana Rajnyšová, aktivistka oblasti 9
Hana Špringlová, správce soutěže