Pb Bartošovice v Orlických horách, 13.10.2018

V sobotu 13.října 2018 uspořádal ČMKCHB oblast Rychnov n.K.- Náchod Předběžné zkoušky barvářů. Zkoušky se konaly v Bartošovicích v Orlických horách v honitbě  Honebního společenstva Bartošovice a to  „ O putovní pohár Jaromíra  Ptáčka“, zakladatele chovu barvářů v Orlických horách. Sobotní podzimní ráno nás přivítalo sluníčkem a nástup s výhledem  do Polska byl  umocněn  vystavením  trofeje jelena uloveného v Orlických horách a to včetně jeho nalezených shozů. Trofej byla ohodnocena stříbrnou medailí a byla dominantou nejen při nástupu, ale i při hodnocení Pb.
  Obec Bartošovice v O.h. propůjčila kulturní zařízení, kde byla připravena snídaně a občerstvení po ukončení prací v honitbě  nejen pro rozhodčí a účastníky zkoušek, ale i pro koronu a všechny příznivce myslivecké kynologie, kterých se sešlo velké množství.
K nástupu vyzvali trubači, kteří  umocnili nejen nástup a zahájení, ale i vyhlašování jednotlivých prací v honitbě včetně slavnostního vyhlášení výsledků a ukončení.
  Při nástupu  ředitel zkoušek pan Josef Carda  představil  rozhodčí, kde hlavní rozhodčí byl  Milan Pavlík a další rozhodčí byl  Petr Skrbek a Pavel Švanda.  Veterinární prohlídku psů  provedl MvDr. Šašek Jan.  Dále proběhlo losování, kde si vůdci psů vylosovali pořadí nástupu  na jednotlivé stopy.   Na Pb. se dostavilo pět vůdců a to se dvěma  HB a třemi BB.
  Rozhodčí a vůdci se psy včetně velmi početné korony se odebrali do honitby, kde již v pátek odpoledne byly našlapány stopy , které byly očíslovány a řádně vyznačeny. Stopy byly šlapány v honitbě, kde se běžně vyskytuje zvěř  jelení, mufloní a černá. Celý den bylo krásné slunné podzimní počasí, které přispívalo k dobré pohodě  všem účastníkům , ale i vůdcům.
            Vítězem Pb. zkoušky se stala fena HB   ANNY  OD ŽEBERKA s výsledkem  246 bodů v I.ceně, vůdce a majitel   Kramář   Pavel,  druhá se umístila fena BB SARA z ČEREŠŇOVEJ s výledkem  168 bodů v III. ceně, kde majitelem a vůdcem byl Vašek Lukáš. Na třetím místě se umístila fena BB  BÁRA  Z  NOVÉHO  FOJTOVA  s výsledkem  146 bodů ve III. ceně. Majitelem je  Herzán Václav a vůdkyní byla  Herzánová Kateřina.     Na čtvrtém místě se  umístil pes BB DAG  KAMENNÝ  VRCH  BRETEJOVICE  s výsledkem  145 bodů ve III.ceně kde majitelem je MUDr. Vyhnálek Petr a vůdcem byl  Kulička Zdeněk.  Pátý pes HB  EMÍR  MEDZIHORSKÁ , kde majitelem a vůdcem byl  Schejbal Marek  bohužel neobstál.
   Vyhodnocení se provádělo v malebném prostoru obce Bartošovice v Orlických horách,kde   všichni účastníci při vyhodnocení obdržely „ Pamětní list “ včetně hodnotných cen. Vůdce  vítězné feny pan  Pavel Kramář obdržel povolenku k odlovu trofejové zvěře mufloní nebo dančí v oboře Coloredo Mansfeld  v Opočně. Mimo jiné převzal  „Putovní pohár Jaromíra Ptáčka “ , který  byl dosud v držení  od 7.10.2017 Mgr. Evy Kašparové za dosažené výsledky  v roce 2017.   Slavnostní vyhlášení výsledků Pb. bylo provedeno  v odpoledních hodinách , kde ředitel pan Josef Carda poděkoval rozhodčím, vůdcům, ale i koroně , která vytrvala po celý den  a předal  dary vůdcům, rozhodčím, ale také všem, kteří dlouhodobě přispívají a zabezpečují nejen  Pb. zkoušky, ale i celou další činnost v klubu  barvářů oblasti č.4 Rychnov nad Kněžnou – Náchod. Současný stav členské základny v naší oblasti č.4 Rychnov nad Kněžnou – Náchod je  34 členů. Dále také poděkoval všem spomzorům   za dary a to : Správě lesů Coloredo Mansfeld ( odlov trofejové zvěře v oboře Opočno ), Farmě Třebešov-prodejna zvěřiny a uzenin,  Fitminu , obci Bartošovice v Orlických horách, Honebnímu společenstvu Bartošovice a jejich členům, kteří se podíleli na této akci.  Pamětní sklenice s reliefem barváře a datem a místem konání Pb. věnoval ředitel zkoušek pan Josef Carda  a předal nejen vůdcům, rozhodčím ale i členům klubu, kteří se aktivně podílejí na činnosti a přispěli tak k velmi zdařilé akci v Orlických horách.
   
Jaroslav Petr