Pb – OMS Frýdek Místek na lovecké chatě Javorová dne 27.10.2018.

OMS Frýdek Místek organizoval zkoušky v letošním roce poprvé v nové lokalitě Visalaje v okolí lovecké chaty Javorová. Díky velice vstřícnému přístupu LČR s.p. Lesní správa Frýdek Místek pana Ing. Tomáše Peky a velice obětavému revírníkovi Ing. Danielovi Blažkovi mohly zkoušky proběhnout v okolí lovecké chaty v režijní honitbě LČR s.p. Po našlapání stop,v předvečer zkoušek pan Novák  zorganizoval exkurzi pro rozhodčí v blízké odchovně tetřevů LČR s.p. Stopy byly připraveny ve velice náročném horském terénu. Stopy jsme s panem Blažkem, Nezvalem a Gorou začali připravovat již v měsíci září. Zkoušek se zúčastnilo pět psů, jeden hannoverský, čtyři bavorští barváři a jeden slovenský kopov. Počasí vůdcům přálo a tak stopy našlapané předcházející den nezkropil v noci déšť, který oblast sužoval předcházející dny. Dokonce během dne i vysvitlo slunce, takže v kombinaci s malebným podzimem, měli vůdci psů ideální podmínky. Zahájení zkoušek u lovecké chaty Javorová bylo velice důstojné díky triu trubaček. Přítomné vůdce, sponzory a návštěvníky přivítal za organizátory Ing. Nezval a ředitel zkoušek Ing. Peka. Hlavní rozhodčí pan Gora představil vůdcům rozhodčí a popřál úspěšné absolvování zkoušek. Poté se vůdci psů rozdělení do dvou skupin odebrali na stopy v okolí chaty.
Stopu číslo 1 si vylosovala vůdkyně hannoverského barváře Ing. Lydie Jašová, pozdější vítěz zkoušek. Přestože vůdkyně byla velice nervózní, fenka stopu a později i všechny disciplíny včetně odložení na volno zvládla bez zaváhání s plným počtem bodů. Stopu fenka vypracovala bez sebemenšího zaváhání, přestože část stopy vedla přes hustou mlazinu. Stopy byly našlapány v oblasti dobře zazvěřené honitby, takže  někteří psi měli problém, pokud stopu během noci přešla vysoká, černá a srnčí zvěř. Přesto všichni psi došli ke kusu, kromě slovenského kopova, který po vypuštění kus nenašel. Zkoušení dalších disciplín probíhalo v okolí lovecké chaty.
Lovecká chata, perfekně vybavená, sloužila jako zázemí pro rozhodčí a hlavně pro občerstvení vůdců a docela početné korony. Díky LS FM  LČRs.p. a panu správci Ing. Pekovi, který chatu poskytl a zároveň sponzoroval i občerstvení, byl podáván výborný jelení guláš a klobásky z divočáka. Občerstvení zajišťovaly ženy organizátorů, za což jim veliký dík a myslím, že všichni byli spokojeni.
Závěrečný nástup a vyhodnocení zkoušek proběhlo u lovecké chaty. Úspěšně zvládli zkoušky všichni barváři, bohužel slovenský kopov neobstál. První byla Ing. Lydie Jašová s hannoverský barvářem Aggi z Vančáky s 256 body v I. Ceně, druhý skončil Jakub Navrátil s bavorským barvářem Hugo Pálbükkösi s 208 body ve II. Ceně a třetí Vašek Tomáš s bavorským barvářem Amy z Jedové se 194 body ve II. Ceně. Další bavorský barvář vedený Barborou Klementovou získal 180 bodů ve II. Ceně a Jaromír Jaroš s bavorským barvářem Inka Bílý den se 126 body III. cena. Bohužel Radim Čech se slovenským kopovem neobstál. Díky sponzorům byli všichni vůdci odměněni velice hodnotnými cenami. Vítěz zkoušek získal odlov daňka v oboře na Hukvaldech, který věnovaly Biskupské lesy zastoupené Ing. Konvičným a oborníkem Milanem Koutným. Druhý v pořadí získal odlov jelena I. Věkové třídy. Tuto cenu věnovala Lesní správa Frýdek Místek LČR s.p. Třetímu v pořadí věnoval odlov srnce II. Věkové třídy Ing. Jiří Řehák nájemce honitby Zadní hory. Připravit psa na tak náročné zkoušky není jednoduché a vůdci si tuto odměnu zaslouží. Následovalo poděkování paní Jašové rozhodčím a organizátorům zkoušek.
Závěrem chci poděkovat hlavním sponzorům zkoušek a to Ing. Tomáši Pekovi ( LS Frýdek Místek LČR s.p.), Ing. Konvičnému ( Biskupské lesy), Ing. V. Blahutovi (Lesy Beskydy a.s. a Ostravské městské lesy a zeleň), J. Kuděláskovi (Pila BKW Pazderná), Ing. Bazgierovi (Lesostavby FM a.s.), Ing. J.Řehákovi (MS Zadní hory), panu Náhlému Aleši, MUDr. Raškovi, paní Čechové, Janu Materovi ml. za sponzorování pohárů a Janu Materovi st. za vynikající klobásky a samozřejmě pracovníkům lesní správy, kteří u zkoušek pomáhali.
Velký dík patří našim ženám za vaření a občerstvení.
Doufám, že jak vůdci psů, tak početná korona byli spokojeni a příští rok budeme moci zkoušky opět zorganizovat.
Za organizátory
Ing. Jindřich Španihel