Výcvikové dny oblasti č.6 Moravskoslezské na hradě Helfštýně

Jako každý rok i letos proběhl díky obětavosti Jarka Panáka a Víti Malčíka výcvikový den v blízkosti hradu Helfštýna. Akce se uskutečnila v sobotu dne 9.6.2018 v honitbě Týn nad Bečvou u pana Nezhyby. Ráno se na nástupu sešlo devět vůdců se svými barváři, došlo k rozdělení na dvě skupiny a šlo se na stopy.
První skupinu si vzal pod patronaci Jarek Panák, druhou rozhodčí Jarda Adam. Stopa byla šlapaná dančími spárky a na konci byl kus dančí zvěře pro nácvik vyhledání a chování u kusu. Po práci na stopě se obě skupiny spojily a ostatní disciplíny absolvovaly společně. Ukončení výcvikového dne proběhlo kolem třinácté hodiny na chatě Hubert, kde byly dva nejlepší výkony odměněny pozváním vůdců na společný lov ve zmíněné honitbě. Počasí vůdcům přálo, pro psy bylo asi až moc horko.
Druhý výcvikový den proběhl v sobotu dne 14.07.2018 ve stejném duchu jako první. Sešlo se šest vůdců se svými svěřenci, tři z nich to měli jako přípravu na zkoušky a další tři jako trénink před blížící se hlavní loveckou sezónou.

Barvářům zdar,
Jarek a Víťa