Výcvikový kemp Stupava 2018 a výcvikový den oblasti č.6 Moravskoslezské 10.-12.5.2018

Letošní výcvikový kemp na Moravě se konal od čtvrtka ve dnech 10. 5. a 11. 5., v sobotu dne 12. 5. 2018 na něj navazoval výcvikový den spádové oblasti Moravskoslezské. Veškeré dění se odehrávalo ve Chřibech v okolí malebné obce Stupava. Duší celé akce byl pan Mojmír Kabát, který dohlížel na přípravu stop a byl přítomen u práce každého psa, který se této akce zúčastnil. Výcvikového kempu se střídavě zúčastnila asi dvacítka vůdců se svými psy dle svých časových možností. Výcvik na stopách probíhal ve velmi dobře zazvěřených revírech a dokonale prověřil schopnosti psů a sílu nervů u vůdců.

V pátek večer se konaly přednášky věnované chovu zvěře, kde vystoupil pan Petr Dvořák z obory Obelisk a pan Pavel Konečný z obory Soutok. Následovaly přednášky pana Mojmíra Kabáta o metodice výcviku barváře a Jiřího Skácila o použití navigačních a ochranných prostředků při praktickém dosledu. 

Pásmo přednášek zakončil pan Milan Hampl, který ve své přednášce shrnul celý život psa z hlediska chovatele, od odebrání štěněte a vštěpováni základních návyků, výchovu mladého psa, přípravu na svod a výstavy, krytí, vedení porodu apod.

Součástí společenského večera byl přípitek a skromné blahopřání k jubileu pana Mojmíra Kabáta.

V sobotu od rána proběhl výcvikový den, kde byly odzkoušeny všechny požadované disciplíny jako práce na stopě, nácvik štvaní a stavění na trenažeru a odložení.

Celá akce splnila svůj význam nejen pro prohloubení znalostí praktického výcviku, ale také jako setkání přátel, kterým jde především o využití barváře jako pracovního a hlavně prakticky využitelného psa. Všechny dny proběhly ve velmi kamarádské atmosféře a můžeme si jen přát, aby bylo takových setkání více.

Děkujeme všem, kteří se jakoukoliv formou podíleli na přípravě a organizaci této akce za jejich pomoc a čas.

Pořádající členové oblasti č.6

Foto: Michal Růžička