Zápis z výborové schůze konané dne 25.5.2018 v Radošově