Zápis ze schůze spádové oblasti č.5 konané dne 29.4.2018 v Rapotíně