Zápis ze schůze spádové oblasti č.6 Moravskoslezské ze dne 25.8.2018