Zápis ze schůze výboru ČMKCHB č. 1/2018, dne 20. 2. 2018