Předběžné zkoušky barvářů – OMS Karlovy Vary, honitba Odeř, Lázeňské lesy Karlovy Vary 9.11.2019

Již podruhé jsme se mohli setkat při konání předběžných zkoušek barvářů v honitbě Odeř, Lázeňských lesů Karlovy Vary. Díky velice vstřícnému přístupu LLKV máme k dispozici nejenom dobře zazvěřenou honitbu s výbornými terény pro konání zkoušek, ale i loveckou chatu v krásném prostředí, která slouží jako zázemí pro případ nepohody.
V předvečer konání zkoušek byly našlapány stopy za přítomnosti vrchního rozhodčího Mudr. Tadeáše Maślanky. První stopa se začala šlapat ve 14:55 hod a poslední se dokončila kolem 16:45 hod.
Sobotní počasí bylo velice nepříjemné, zima a déšť však neměl na výkony psů žádný vliv. Všichni přihlášení barváři nakonec úspěšně došli na konec stopní dráhy, přestože déšť neustával. Vůdce Jiří Modlík s BB Ferinou od Laka jezera si vylosovali první práci. Po stopě však čerstvě přešla zvěř a fenka jí chtěla neustále sledovat, pravděpodobně následkem toho dvakrát sešla, a proto byla ohodnocena známkou 2. BB Barbora od Žižkova mlýna s vůdcem Bc. Karlem Blažkem sešla jedenkrát a to v době, kdy se řemen zachytil za křoví a vůdce trhnutím nasměroval psa jinam, než vedla stopa. Jiří Žáček si s rozhodčím Bc. Mirkem Adamem společně zaběhali s BB Black Velvet z Mlžných pustin. Bohužel rychlost psa byla taková, že na mírné odbočení na stopě vůbec nereagoval a šel stále rovně. Jedna oprava však stačila k tomu, aby společně došli k vypuštění. Vynikající práci na stopě předvedla HB Arwen z Tvrze Doubravka, kterou vedl Jaroslav Štochl. Fenka předvedla pěknou a soustředěnou práci na stopě bez jediné opravy. Druhý HB Aimy z Tvrze Doubravka s vůdcem Vladimírem Vaňouskem sešli také jedenkrát ze stopy, a proto musela být snížena známka. Sprint sobotního dopoledne předvedl BB Bathory z Mlžných pustin s vůdcem Jiřím Žáčkem, který svůj běh předvedl již jednou, ale jak řekl „ještě nevíte, co Vás čeká“. Po nasazení psa na stopu začal neuvěřitelný sprint. Pes zalehlý v řemeni vyhledával stopu s nosem přilepeným k zemi. Bohužel tak jak se to stalo toho dne již jednou stejnému vůdci, tak i zde pracoval pes příliš rychle na to, aby zareagoval na odbočení ve stopní dráze a chtěl jít rovně. Po znovunasazení již vypracoval stopní dráhu až k místu vypuštění. K uvedeným pracím je nutné podotknout, že všichni psi pracovali na stopách starších 17 hodin.  Celkovým vítězem zkoušek se stal HB Arwen z Tvrze Doubravka s vůdcem Jaroslav Štochlem který získal I. cenu a 234 b. Na Pb posuzovali Bc. Miroslav Adam a Ing. Marek Kraus. Hlavním rozhodčím byl Mudr. Tadeáš Maślanka.
Závěrem chci poděkovat Lázeňským lesům Karlovy Vary za zapůjčení honitby a lovecké chaty. Pokud vše vyjde, uvidíme se i v příštím roce na Pb v honitbě Odeř v Karlových Varech.

 Horidoo! Barvářům zdar
Marek Kraus