Předběžné zkoušky barvářů organizované OMS Frýdek Místek na lovecké chatě Javorová 12.10.2019

Již druhý ročník předběžných zkoušek barvářů  organizoval OMS Frýdek Místek na Visalajích v okolí lovecké chaty LČR Javorové. Tak jako loni poskytl vedoucí  Lesní správy Frýdek Místek jejich loveckou chatu, která sloužila jako zázemí pro rozhodčí, soutěžící a koronu.  Počasí bylo opět vynikající, svítilo slunce a nádherné počasí umožnilo krásné výhledy na Lysou horu a okolní hřebeny Beskyd.
Zkoušky posuzovala trojice rozhodčích, vedoucí zkoušek MUDr. T. Mašlanka a rozhodčí P. Kopřiva a R. Fojtášek. Tito rozhodčí v předvečer zkoušek našlapali stopy a odsouhlasili místa pro zkoušení všech disciplín zkoušek. Všechny stopy byly v okolí chaty, takže odpadlo jakékoli přejíždění auty.  Účastníky zkoušky přivítal ředitel zkoušek Ing. Peka (lesní správce) a H. Rodek (předseda OMS).
Na zkoušky bylo přihlášeno pět bavorských barvářů a jeden slovenský kopov.
Vůdci psů  si vylosovali stopy a zkoušky mohly začít.
Tento rok jsem na zkouškách vedl svou fenku Fanny od Laka jezera a zároveň spolu s revírníkem D. Blažkem zkoušky i organizoval. Bylo to náročné a tak v den zkoušek jsem byl velice nervózní, toto se přeneslo i na fenku. Vylosovali jsme si stopu č.1, a tak jsem si říkal, budeme to mít rychle za sebou. Fence jsem věřil. Celý rok jsme se tvrdě připravovali. Stopu starou i přes 24 hodin vypracovala bez problému. Z počátku spárek ponechaný na konci stopy okamžitě po vypuštění našla a hlásila. Bylo to perfektní. Pak ovšem spárek vzala a aportovala. Začal jsem ho ke stromu přivazovat, ale místo hlášení se ho snažila utrhnout. Po mém příchodu spárek začala hlásit. Takže věděl jsem, že se stopou si poradí, ale měl jsem strach ze závěru a chování u kusu. Naše stopa byla našlapaná v mýtním porostu a asi v půlce přecházel 30 m širokou mlazinou a končila opět ve vysokém lese. V okamžiku, když jsme vstoupili do mlaziny, zvedly se přímo ze stopy tři kusy srnčího. Fanny se zastavila a začala srnčí hlásit. Chvíli jsme počkali a pak jsme na stopě pokračovali. Měl jsem strach, že půjde za srnčím, ale držela se stopy. Když jsme mlazinu překonali, uviděl jsem srnčí stát nad námi. Srnčí se okamžitě dalo do pohybu a Fanny začala opět na řemeni hlásit. Po pokynu následovat stopu, šla přímo ve stopě a po očku sledovala odbíhající srnčí a po celou dobu až k místu vypuštění hlásila na řemeni. Po vypuštění byl problém, Fanny prolétla kolem na konci  stopy položeného koloucha a běžela za srnčím. Po chvíli se však začala vracet, přiběhla k nám a na povel kus vyhledala, ale neoznámila, zůstala u kusu, chvíli hlásila a pak začala kus poškubávat. Byla tedy hodnocena známkou 3 jako vodič. Aspoň, že tak. Ostatní disciplíny jako vodění na volno  a odložení volně zvládla za 4. Takže jsme skončili ve II. Ceně. I toto se u zkoušek může stát. Další dva vůdci měli na stopách menší problémy  a skončili také ve II. Ceně.  Vůdkyně slovenského kopova si vylosovala stopu č.6, stejně jako slovenský kopov loni. A stalo se to samé co loni, že po vypuštění pes nedošel ke kusu. Disciplína odložení probíhala poblíž chaty a opět se zdramatizovala. Pes Gris z pod Duba během chvilky opustil místo odložení a přiběhl k chatě. Vůdce psa vzal a šel na místo odložení. Přes toto rušení ostatní psi odložení zvládli. Zkoušení skončilo a čekali jsme na vyhodnocení.
Perfektní jelení guláš zpestřil čekání. Pak následovalo vyhodnocení. Vítězem se stal Cito z Velkého lodníku II. Cena 208 bodů, druhá Fanny od Laka jezera II. Cena 198 bodů a třetí byla Bessy Luková dolina II. Cena 188 bodů, další barvář Inka Bílý den II. Cena 180 bodů. Slovenský kopov a Gris z pod Duba odstoupili.
Vítěz zkoušek si z hlavních cen vybral odlov jelena věnovaný Lesní správou a já s Fanny jsme získali odlov daňka v oboře Hukvaldy, který věnovaly Biskupské lesy. Všichni účastníci dostali hodnotné upomínkové předměty včetně nádherného kalendáře“ Barváři“ pana M. Gory.
Zkoušky skončily a můžeme se těšit na příští rok. Závěrem patří poděkování všem sponzorům, kteří umožnili zkoušky uskutečnit a sponzorovali ceny pro vůdce. Poděkování patří Ing. Pekovi správci Lesní sprány Frýdek Místek, LČR s.p., Městským lesům Ostrava, Lesům Beskydy a.s., Lesostavbám FM a.s., Ing. J. Řehákovi, Aleši Náhlému, Janu Materovi a dalším. Poděkování patří Lydii Jašovém a jejím kolegům za nádherné troubení a všem, kteří zkoušky pomáhali připravit a u zkoušek pomáhali. No a na závěr děkuji našim ženám a hlavně své manželce, které připravily občerstvení a během zkoušek se staraly o naše žaludky.
Doufám, že se zkoušky líbily i početné koroně a těším se na další rok.

Za organizátory Jindřich Španihel
Foto: Lydie Jašová