Výcvikový den oblasti č.9 v honitbě Manětín, 22.6. 2019

V sobotu 22. 6. se uskutečnil plánovaný výcvikový den oblasti 9 v honitbě Manětín. Zájem o účast ze strany vůdců byl značný, a tak bylo aktivně využito všech 10 umělých stop, které byly členy oblasti na výcvikový den v tamní lokalitě připraveny. Na sraz se dostavili všichni přihlášení, přičemž se jednalo o 7 bavorských a 3 hannoverské barváře, převážně o psy ve výcviku a přípravě na Pb.
Ráda bych konstatovala, že výcvikový den se uskutečnil za příjemného a slunečného počasí, ale opak je bohužel pravdou. Při vyznačování a šlapání stop panovalo horko a dusno, v mezidobí liják citelně poničil příjezdovou cestu na místo srazu a při akci samotné nás, organizátory i účastníky, počasí potrápilo rovněž. Slavnostní nástup s trubačkou jsme ještě stihli „v suchu“, nicméně houstnoucí mračna na našimi hlavami nevěstila nic dobrého. Intenzivní liják se spustil vzápětí při odjezdu na první stopu a věrně nás provázel převážnou část výcvikového dne, a tak prostorný stan s chutným občerstvením byl hojně využíván všemi, kteří právě neplnili zkušební disciplíny.
Dobrou zprávou je, že i přes nepřízeň počasí si velká většina psů počínala na stopě zdatně a se zjevnou chutí do práce, jen jeden pes nedošel v limitu ke kusu a jeden vyhledání kusu vůdci neoznámil. Fundovaní a zkušení rozhodčí pp. Kumpa a Hasennöhrl upozorňovali vůdce na případné rezervy a předávali jim přínosné připomínky pro jejich další práci s barvářem. Oba pozitivně hodnotili zejména skutečnost, že dvojice chystající se letos na Pb předvedly vesměs velmi dobré a přesvědčivé výkony jak při práci na umělé stopě, tak při vyhledání zvěře a chování u kusu. Nejlepším psem byl rozhodčími vyhlášen BB Brix z Nového Fojtova s vůdcem Jiřím Šeflem, nejlepší fenou BB Bora z Jezovčin s vůdcem Milanem Lukešem.
Děkujeme majitelům honitby za jejich vstřícnost a vzhledem k tomu, že zvolená lokalita se osvědčila na výbornou, doufáme, že nám zachovají svou přízeň i do budoucna. Všem zúčastněným, a to jak vůdcům, tak organizátorům, rozhodčím, trubačce i koroně patří dík za to, že vytrvali a neztráceli elán a dobrou náladu, přestože někteří byli promočení až na kost. A těm, kteří budou letos absolvovat Pb, přejeme, ať se stoprocentně potvrdí rčení „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“! Alespoň počasí je svými rozmary už nejspíš překvapit nemůže…
 
Za oblast č. 9 Ing. Hana Špringlová, aktivistka