Zápis a usnesení z Řádné konference ČMKCHB konané dne 13.4.2019 v Havlíčkově Brodě – Perknově