Zápis z jednání výboru ČMKCHB č.1/2019 ze dne 5.2.2019