Zápis ze schůze členů oblasti č. 6, která se konala dne 10. února 2019 v Běleckém Mlýně