Zápis ze schůze klubu barvářů spádové oblasti č.4  Náchod- Rychnov n. Kn. konané 9.8.2019