Zápis ze schůze spádové oblasti č.13 konané dne 16.2.2019