Zápis ze schůze výboru ČMKCHB č. 5/2019, která se konala dne 24.10.2019 v Kyselce