Barváři v Orlických horách 18.7.2020

Dne 18.7.2020  se v lese nad Zdobnicí  v úseku Kačerov  uskutečnil nácvik na předběžné barvářské zkoušky, které jsou naplánovány na 17.10.2020. Organizátorem nácviku se stal pan Josef Carda a to včetně pohoštění všech účastníků. V předvečer  nácviku bylo našlapáno 6 stop. Ráno na nástupu byly dvě feny HB a čtyři  BB. Na nástupu rozhodčí pan Jan Macek upozornil vůdce psů, aby se nesnažili pejsky na stopě kočírovat a nechali je pomalu pracovat.
Na stopách  u temperamentních psů se na zlomech projevovalo  přebíhání a časté opravy. Také chování na konci stopy u zvěře bylo spíše bojácné, což se dalo předpokládat  proto, že většina se setkala se zvěří poprvé. Po ukončení každé stopy rozhodčí Macek a Rozinek zhodnotili práci psa, ale i vůdce a poradili jak se vyvarovat zbytečných chyb a kam zaměřit pozornost.
Při následném odložení barvářů bylo využito času ke svačině vůdců i korony, kde rozhodčí  Macek vysvětlil  hlavní chyby a doporučil jak upravit další výcvik. Během odložení se po výstřelu projevil jeden HB, který nevydržel na místě a hledal svého vůdce. První výcvikový  den byl ukončen se závěrem, že splnil svůj cíl a hlavně poučil a nasměroval vůdce, kam mají zaměřit pozornost při další přípravě na Pb. Přitomni byli  držitelé honiteb Aleš Izák a Ing. František Turek, kterým bylo poděkováno za propůjčení honitby.
Druhý nácvik se konal  v sobotu 29.8.2020, kde na nástupu byli vůdci se psy, kteří budou absolvovat Pb. Stopy v pátek připravil Carda Josef, Rozinek Zdeněk a  Rozinková Adéla.
Noční deštík zvýraznil pachové stopy v dosti zazvěřené honitbě, kde některé vyznačené stopy přešla zvěř černá i vysoká. Rozhodčí Macek, Švanda a Rozinek při nástupu připomněli zásady a účel nácviku. Po rozlosování  pořadí  byly provedeny práce na umělé stopě daňka.
Většina stop byla dokončena bez větších problémů včetně vyhledávání zvěře. Nejrychlejší vyhledání zvěře bylo 1 minuta ale větší část psů měla časy okolo 4 minut. Odložení proběhlo bez jakýchkoliv problémů.  V hodnocení umělých stop se vystřídali všichni rozhodčí. U některých vůdců došlo i ke zklamání. Ne každý barvář má svůj den a proto někteří  vůdci odejeli před ukončením. Při tomto nácviku byly ráno našlapány krátké stopy pro štěňata HB, kde si po ukončení ověřily svůj zájem o stopy. Závěrem druhého nácviku bylo pobesedováno při pohoštění Josefa Cardy a poukázáno na drobné docvičení s tím, aby Pb v říjnu proběhly bez problémů a ke spokojenosti všech účastníků.