Doupická stopa 2020

V druhé polovině června proběhl v Národním parku České Švýcarsko již pátý ročník Doubické stopy, který se kvůli koronavirové karanténě uskutečnil v náhradním termínu.
Soutěže se zúčastnilo celkem šest psů, z toho dvě feny a jeden pes hannoverského barváře a tři bavorští barváři. Na letošní stopu přijeli dva zkušení vůdci z Moravy Zdeněk Havlíček (Unesca Osterwald) a Bert Pelc (Balu Koloska Völgyi), z Krkonoš přijel Dan Drobný se svojí desetiletou hannoverskou fenou Erinou spod Dubia. Bylo až dojemné sledovat, jak tato veteránka, navíc hendikepovaná nedávnou operací, pracuje pro svého vůdce. Z naší krušnohorské oblasti č. 1 nastoupili tři bavorští barváři: Václav Rajniš vedl Erona z Mútnanské doliny, Miroslav Šíma Barda ze Skalného a Josef Němec Broka od Hulinského jezera.
Práci psů posuzovali pánové Buršík, Solar a otec a syn Jemelkové.
Tradiční zázemí bylo v okolí lovecké chaty Bervinkl v honitbě národního parku, odkud se vyráželo k jednotlivým pracem. První den se soutěžilo na stopě PB a druhý den na soutěžní Konrádovské stopě.
První den se nejvíce dařilo Norbertu Pelcovi s jeho hannoverským barvářem Koloska Völgyi Balu. Druhý den se nejlépe vedlo Václavu Rajnišovi a Miroslavu Šímovi s jejich bavoráky, kteří získali v konečném hodnocení shodný počet bodů. Konečné vítězství nakonec získal Miroslav Šíma s Bardem ze Skalného, protože vyhledal všechny tři znaky.
Letošní ročník byl velmi úspěšný, rozhodčí Ota Buršík si pochvaloval, že čtyři psi ze šesti skončili v ceně.  
V průběhu soboty zároveň proběhl v Doubici seminář na téma „Využití psů při výkonu práva myslivosti“, kterého se zúčastnilo 40 posluchačů. Tímto bychom chtěli poděkovat správě Národního parku České Švýcarsko za finanční podporu a věcné ceny na tuto akci. A také Antonínu Izákovi a IBS Praha, který je také naším sponzorem po více ročníků.
Pro všechny zúčastněné to bylo v penzionu Hubertus milé setkání pod vedením Břeti Jemelky mladšího, ti nejzdatnější se „prodiskutovali“ celou nocí až k nedělní snídani.

Tímto chceme poděkovat všem členům naší krušnohorské oblasti, kteří se podíleli na přípravě letošního ročníku Doubické stopy.

Členové spádové oblasti č.1