Druhý výcvikový den spádové oblasti č. 9 v Manětíně

V rámci vrcholícího nácviku na blížící se předběžné zkoušky barvářů (pořádané oblastí č. 9 v sobotu 5. 9. v Manětíně) připravila oblast přednostně pro 6 přihlášených barvářů a jejich vůdce na sobotu 8. srpna letošní druhý výcvikový den. V 8 hodin ráno na srazu přímo v honitbě se nakonec sešlo jen 5 barvářnických dvojic, neboť jeden pes se pro náhlou zdravotní indispozici výcviku bohužel zúčastnit nemohl. Role rozhodčí místo  zaneprázdněného p. Kumpy se ochotně a erudovaně ujala členka oblasti pí Rajnyšová. Vzhledem k extrémně horkému počasí a tomu odpovídajícímu terénu se nijak neotálelo a po rychlé kávě a nástupu následoval odchod k práci na umělých stopách. Jedna fenka právě dohárala, byla tudíž s ohledem na ostatní psy vyslána na stopu jako poslední a rovněž ostatní zkušební disciplíny vykonávala odděleně. Po malém poledním občerstvení byl výcvikový den ukončen opět nástupem se zhodnocením jednotlivých výkonů včetně dobře míněných rad, co a jak se pokusit do zkoušek vylepšit. Co se týče práce na umělé stopě, přítomní barváři prezentovali i v tomto počasí solidní připravenost na předběžné zkoušky: všichni stopu bez výraznějších zádrhelů případně s drobnou opravou vypracovali, rovněž ke kusu došli v limitu všichni s tím, že některým bylo doporučeno ještě doladit způsob oznamování. Všichni psi prokázali také patřičnou chuť do práce a zvládli i obávanou disciplínu odložení s výstřelem. Vynikající práci na stopě předvedl BB Car od Milonského potoka s vůdcem Milanem Pulchartem a v celkovém součtu dle výroku rozhodčí obstáli nejlépe BB Ciro z Nového Fojtova s vůdcem Stanislavem Povou a BB Casey z Nového Fojtova s vůdcem Ivo Paulusem (zároveň nejrychlejší vyhledání zvěře).

Po ukončení vydařeného výcvikového dne následovala schůze oblasti, na které zazněly mimo jiné informace o nadcházejících akcích klubu a byly diskutovány úkoly v souvislosti s organizací lokálních předběžných zkoušek. Při této příležitosti se také osobně představil zájemce o členství v oblasti p. František Patera, kterého poté přítomní členové oblasti jednomyslně doporučili k přijetí do ČMKCHB.

Děkuji všem členům oblasti, kteří se do přípravy výcvikového dne zapojili, a všem barvářnickým dvojicím přeji, aby se jim podobně jako dnes zadařilo i při zářijových předběžných zkouškách. Barvářům zdar!

Za oblast č. 9
Hana Špringlová, aktivistka