Předběžné zkoušky barvářů Mikulov v Krušných horách 5.9.2020

V oblasti č. 1, kde její dlouholeté a tradiční centrum práce bylo a stále zůstává v Krušných horách, v okolí Mikulova nás zavazuje, abychom se snažili uspořádat jako každoročně o prvním víkendu v září předběžné zkoušky barvářů. Vždy jim předchází také výcvikový den, který je určen především pro účastníky Pb, aby si odzkoušeli podmínky a terén, který je na Pb čeká. Je proto především na nich, zda tuto možnost využijí. V letošním roce proběhl 15. srpna a účast byla vcelku hojná a to od štěňat, až po psy, kteří aspirovali na Pb.
Jako prakticky každý rok, značnou část účastníků Pb tvoří právě členové oblasti č. 1 a podobně to bylo i v roce letošním. Přihlášení byli původně 4 psi, ale jeden z vůdců se vážně zranil a nemohl se zkoušek zúčastnit a tak nakonec na slavnostním zahájení byli 3 psi.
Nicméně trochu popořadě. Zkoušky byly vlastně zahájeny již den předem, na lovecké chatě u Moldavy. Večerní posezení pořadatelů, účastníků a rozhodčích spolu s jedním čekatelem mělo již „pracovní“ charakter, který byl navíc podtržen hudebním doprovodem muzikantů kapely Luboše Tipmanna. No a jak to při podobných příležitostech bývá, nebyla nouze o společné i nové a zajímavé zážitky. Bylo co probírat až do brzkých ranních hodin.
Ráno jsme se sešli na tradičním místě konání na Vitišce v honitbě Vápenice, kde nám místní myslivci již mnoho let vychází vstříc a poskytují nám potřebné zázemí a to i pro případy daleko vyššího počtu účastníků, než bylo v letošním roce. Zázemí pro slavnostní nástup, občerstvovnu a místo pro nezbytnou administrativu bylo samozřejmostí. Počasí nám velmi přálo, pršet tentokrát začalo až po ukončení zkoušek. Slavnostní nástup nám odtroubil kolega Hanousek, který nám byl jako trubač k dispozici celý den a jeho lesnice nám dokreslovala práce i na stopách, za což mu velmi děkujeme.
Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnil i starosta Mikulova a rozlosování se šlo již na jednotlivé práce. S ohledem na malý počet účastníků a na skutečnost, že psi pracovali poměrně svižně na stopách, brzy došlo na drobné disciplíny a zakončeny byly odložením. No a výsledky. Velmi potěšitelné, jak pro pořadatele a rozhodčí tak především pro vůdce. Ze tří účastníků se jeden umístil v první ceně dva v ceně druhé. Všichni tedy obstáli a mohou již plnohodnotně pokračovat v další práci.
Na závěr se ale sluší poděkovat. Především tradičním tahounům. Organizátoři jsou stále stejní a stejně spolehliví a tak jim alespoň takto děkujeme za odvedenou práci. Pár fotek dokresluje atmosféru zkoušek, které se snad povedly ke spokojenosti všech účastníků. No a určitě za rok 4. září na Vitišce opět na shledanou.

Za oblast č. 1 ředitel zkoušek F. Brychnáč.
Horidóóó!